Nieuws

Wie verdient/verdienen de Tolberter Erepenning 2019?

Tolberter erepenning 400Tot en met vrijdag 30 november 2018 kan iedereen kandidaten voordragen voor deze onderscheiding. Want begin volgend jaar reikt Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert, de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap.

Oldebert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen. Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar die moeten dan opnieuw aangemeld worden. Dit laatste omdat, na het werk van de selectiecommissie, alle informatie wordt vernietigd.

De selectiecommissie bepaalt op basis van de voordrachten wie de Tolberter Erepenning 2019 ontvangt. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen via de website van Oldebert <klik hier> worden voorgedragen of per e-mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Nijjoarsveziede en dat is deze keer op zaterdag 5 januari 2019.

 

Organisatie workshop ‘Vorming netwerk Tolbert’ op 12 november 2018 aanvang 19.30 uur


1. Uitnodigingen aan bestuurders van verenigingen en geïnteresseerde leden, donateurs en bewoners Tolbert. CB, Oldebert, Volksvermaken en kerk nodigen uit.

2. Maxi workshop vindt plaats in CB

3. Inleidend wordt kort voor iedereen de weg verklaard die afgelegd is om tot deze workshop te komen. Gewenste Sociale Kaart , Imago CB en visie Samenwerking Tolbert

4. 6 aansprekende thema’s zijn gekozen:

a. Prettig oud worden en zijn in Tolbert
b. Samen aan de slag in Tolbert
c. Veilig wonen, werken en naar school in Tolbert
d. Duurzaam Tolbert
e. Voorzieningen in Tolbert voor jong en oud: nu en straks
f. Brandende kwesties in Tolbert

5. 6 tafels staan klaar met verschillende kleuren, beelden, kaarten en eventueel maquettes. De thema’s zijn gelinkt aan dorpsvisie Tolbert en aan vooroverleg met de initiatiefnemers van 12 november.

6. Elke tafel heeft een gespreksleider

7. Alle 6 thematafels worden bezet: Als er buiten de gespreksleiders bv. 24 deelnemers zijn dan zijn er 6 x 4 deelname bewijzen te verkrijgen in de kleuren van de thema’s. Er is een tweede ronde zodat deelnemers kunnen switchen van thematafel. Dat kan pas na een half uur werken aan opdracht 1: Hartenwensen over het thema.

8. De opdrachten per tafel zijn:

1. Hartenwensen inventariseren
2. Activiteitenlijst maken
3. Prioriteiten stellen
4. Afspraken maken
5. Presenteren
6. Inschrijven

9. Toekomst na 12 november:

  1. Wat is nodig om themagroepen op te starten in het dorp?
  2. Hoe vaak komen we bij elkaar op inloopavonden om uit te wisselen, nieuwe initiatieven te nemen, rommel op te ruimen, communicatie te verbeteren?
  3. Hoe organiseren we de nieuwe samenwerking van Oldebert en CB?
  4. Hoe informeren we alle inwoners, hoe nodigen we ze uit oom bijdragen te leveren?
  5. Wat is de volgende inloopavond, open bijeenkomst van Oldebert/CB? Wat is nodig om die tot een succes te maken?
  6. Secretariaat, gespreksleiderschap en uitvoerders/ initiatiefnemers in themagroepen.

10. Schriftelijke/mondelinge evaluatie in één zin

 

logo energiecoöperatie Tolbert kan deelnemen aan de 2e windmolen van de Energiecoöperatie Midwolde

Begin september is de eerste windmolen van de Energiecoöperatie Midwolde officieel “geopend” door wethouder Karin Dekker van de gemeente Leek. Het betreft een kleine molen van EAZwind met een opbrengst van 29.000 kwu per jaar, die goed past in het landschap.

Deelname aan 2e en 3e molen voor Tolbert mogelijk
Deelname is mogelijk volgens de Postcoderoosregeling. Concreet betekent het dat iedereen (huishoudens, bedrijven en verenigingen) met een kleinverbruikersaansluiting uit de postcodegebieden 9355, 9356, 9801, 9805, 9811, 9812, 9822, 9827, 9828 en 9832 kan deelnemen. Voor deelname aan de tweede en mogelijk derde molen kan men zich opgeven via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch 0620809550 (Anne Vogt). Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Achtergrondinformatie
Op 3 juli heeft DuurZSaam Actief Midwolde, een groepje bewoners van Midwolde, de Energiecoöperatie Midwolde opgericht. Doel is om collectief duurzame energie op te wekken en zo een stap te zetten richting een energieneutraal Midwolde en omgeving.
Deelname gaat in principe over een periode van 15 jaar. Het rendement is ongeveer 3 % per jaar over die periode. Deelnemers kunnen de inleg bij de gemeente Leek lenen via een duurzaamheidslening tegen 1,6%.
De eerste EAZ-windmolen is geplaatst op het erf van de familie Dijkstra aan de Dijkstreek 3 in Niekerk. Elf gezinnen nemen deel aan deze eerste molen. Er zijn vergevorderde plannen voor een tweede en derde molen.

Klik hier voor de informatiefolder. 
folder energiecoöperatie
Voor meer informatie kunt u bovengenoemde kanalen gebruiken. Een website is in ontwikkeling: www.energiemidwolde.nl 

 

Kom naar de startbijeenkomst 'Erven & Tuinen Westerkwartier' in Leek!

Woont u in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? Dan is het project ‘Erven & Tuinen Westerkwartier’ voor u interessant. U kunt deelnemen aan workshops, tuinadvies krijgen bij u thuis en er is subsidie voor streekeigen beplanting, fruitbomen en vlinder- en bijenplanten.

Project
mus en meidoornEen mooi landschap en natuur dicht bij huis maken het prettig wonen in het Westerkwartier. Er zijn prachtige (boeren)erven en landelijke tuinen met streekeigen beplanting, een boomgaard bij het huis en boerentuinplanten. Als deze op een natuurvriendelijke manier onderhouden worden, zijn dit paradijsjes voor tuinvogels, vlinders, bijen en allerlei andere insecten.
Met praktische informatie en daadwerkelijke uitvoering is dit project voor ‘boeren en buitenlui’, die aan de slag willen met hun erf en tuin.

Startbijeenkomst
Op de startbijeenkomst Erven & Tuinen Westerkwartier krijgt u informatie over het project en kunt u zich aanmelden voor een van de workshops. Deze starten dit najaar bij u in de buurt. Naast een presentatie over (boeren)erven en natuurtuinen kunt u tijdens de startbijeenkomst meedoen aan een kennisquiz.

De startbijeenkomst in de gemeente Leek is donderdag 18 oktober van 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66. Wethouder Karin Dekker opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Nieuwsgierig?
Kijk voor actuele informatie en een workshop bij u in de buurt op: erven-tuinenwesterkwartier.nl

Samen
Erven & Tuinen Westerkwartier is een initiatief van Het NoorderErf en IVN in het Westerkwartier. Alle vier de gemeenten in het Westerkwartier en de provincie Groningen dragen bij aan het project.
We organiseren samen deze startbijeenkomsten en nodigen u van harte uit naar een van de vier bijeenkomsten te komen!

Data andere startbijeenkomsten van 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Maandag 15 oktober in het gemeentehuis Marum, Molenstraat 45
Maandag 22 oktober in het gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9
Dinsdag 23 oktober in het gemeentehuis Grootegast, Hoofdstraat 97

Contactgegevens
Stieneke van der Wal
06 - 83 972 103
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Download hier de hieronder getoonde Flyer: 

Flyer a Erven en tuinen WesterkwartierFlyer b Erven en tuinen Westerkwartier

 logos 1

 

 

Verslag dorpsbezoek 20180709 0
Verslag dorpsbezoek 20180709 1
pag 2v3 Sb

Verslag dorpsbezoek 20180709 2a
Verslag dorpsbezoek 20180709 2b