Op woensdag 9 augustus 2017 ontvingen, wij als medebestuursleden van Oldebert, het droeve bericht van het overlijden van Lyda, de geliefde echtgenote van onze secretaris Bonne de Boer.

Na een verblijf van een aantal weken in het ziekenhuis Nij Smelinghe te Drachten is Lyda op dinsdagdagavond 8 augustus 2017 te midden van haar gezin overleden.

Wij hebben Lyda leren kennen als een openhartig, betrokken persoon en een grote steun voor onze secretaris.

Wij als overige bestuursleden van Oldebert wensen Bonne en zijn familie, mede namens onze leden, veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.


Martin, Ynze, Sytske, Fokke, Mihra, Anja en Geert