Agenda Algemene Leden Vergadering 13 maart 2018

 

Aanvang vergadering: 19.30 in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert

 1. Opening (Bonne de Boer)
 2. Ingekomen stukken (Fokke Dijkstra)
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen / Ledenwerving
 5. Bestuursverkiezing.
  Voorstel: toevoegen Anja Linker-van Wijk en Barbara Postema-Korringa als bestuursleden.
  Volgens rooster van aftreden: Ynze Faber, Sytske Everink en Fokke Dijkstra. Allen zijn ze herkiesbaar
  (Ynze blijft penningmeester, Fokke wordt secretaris)
 6. Notulen jaarvergadering 2017 (Fokke Dijkstra)
 7. Jaarverslag secretaris 2017 (Bonne de Boer)
 8. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018 (Ynze Faber)
 9. Verslag kascommissie (heren J. Engels en F. van Lelyveld)
 10. Benoeming leden van de kascommissie
 11. Verplaatsing Poiesz Supermarkt centrum Tolbert, het laatste nieuws
 12. Rondvraag en sluiting (ca. 20.30 uur)
 13. Pauze 15 minutenNa de pauze wordt een muzikaal optreden verzorgd door de Tolberter

BERT SOLO

Dit zal duren tot ca. 22.30 uur en de toegang is GRATIS, ook niet-leden zijn van harte welkom!

Uw aller aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

 

 

Op zaterdag 6 januari 2018 was weer de jaarlijkse Tolberter Nijjoarsveziede.
De Veziede was ook dit jaar weer een groot succes, met meer dan 90 aanwezigen.
Na de opening door Bonne de Boer, voorzitter van Oldebert, werd door de 5 organiserende verenigingen (Fredewalda, Vredewold, Volksvermaken, Dorpshuis en Oldebert) kort toegelicht wat hun activiteiten in 2018 zullen zijn.
Daarna presenteerde Meindert Bouma op humorvolle wijze een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018, waarbij de gemeentelijke politiek een prominente rol speelt.

NijjVez 2018 IMG 4225

Alle voorgaande sprekers waren unaniem in 1 onderwerp: met ingang van 1 januari 2019 wordt in het Westerkwartier de nieuwe gemeente Tolbert ingesteld. Het gemeentehuis komt op de plaats van het voormalige hotel Leek, zodat ook de plaatsnaamborden weer naar hun oorspronkelijke locatie teruggeplaatst kunnen worden.
Alle verenigingen blijven ook wedijveren om de Poiesz supermarkt voor Tolbert te behouden, maar dan moeten nog wel de nodige struikelblokken worden geslecht en hopen we op maximale inzet van de gemeente Leek om dit voor elkaar te krijgen.

Na de uitleg waarom volgens de voordrager (Johan Akker) deze persoon de Tolberter Erepenning 2018 verdient, reikte de heer Berend Hoekstra, burgemeester van de gemeente Leek, de 12e Erepenning uit aan een geboren en getogen Tolberter: Roel Akker.
Naast zijn andere activiteiten voor het dorp was Roel dit jaar voor de 40e keer Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht in Tolbert.
De heer Hoekstra werd uitgenodigd om de Erepenning uit te reiken omdat het de allerlaatste keer is dat een burgemeester van de gemeente Leek dit kan doen.

Zo’n anderhalf jaar geleden heeft Oldebert het initiatief genomen om met alternatieve plannen te komen, om de Poiesz supermarkt te behouden voor het centrum van Tolbert. Ondernemers/middenstand en bewoners wilden niet dat de Poiesz ging verhuizen naar de voormalige huishoudschool.

Oldebert heeft toen een plan A en een plan B ontwikkeld, hiervoor hebben zich met name Geert Gjaltema en Martin Weerd (Oldebert) en Peter van Dam van Waterman Architecten Tolbert, sterk gemaakt.

De Gemeente Leek is er later bij betrokken en hebben toen met de Poiesz directie de plannen verder uitgewerkt, hetgeen nu een mooi plan heeft opgeleverd.

De Gemeente wilde veel groen terugzien en het centrum aantrekkelijk maken qua infrastructuur, hiervoor trekken zij €200.000,00 uit. De verdere financiering wordt door Poeisz Vastgoed geregeld. Twaalf bewoners(Wold & Waard) moeten naar elders verhuizen, hetgeen in goed overleg gaat gebeuren.

De 3 ondernemers(Snackbar, Bakker van Esch, Koetsier) kunnen in het voormalige gebouw van de Poiesz een ruimte huren of kopen, zodat ook die voor het centrum behouden blijven.

Hiermee zijn aan de 3 eisen van de Poiesz voldaan, nl.:
• groter winkeloppervlak (minimaal 1200 m2)
• meer parkeerplaatsen en ruimer
• betere plaats van de bevoorrading, hetgeen ook vele bewoners en middenstanders op prijs stellen

Op dit moment is het nog een schetsplan, verdere uitwerking is nodig en ook moeten alle betrokkenen het met dit voorstel eens zijn. Daar is tot 1 april 2018 nog tijd voor, pas dan wordt definitief beslist of e.e.a. doorgaat. Mochten jullie nog op- of aanmerkingen hebben of goede ideeën/suggesties? Laat het ons weten: stuur een email naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. dan gaan wij daarover in gesprek.

Kortom, Tolbert kan over enige jaren trots zijn op dit prachtige centrum.

 

Zaterdag 2 September

Stappen zetten tegen dementie

Help herinneringen bewaren. Doe mee met de Memory Walk!

Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, vaak in de vorm van Alzheimer.

Memory Walk Leek ondersteunt deze mensen door speciale activiteiten te organiseren, waarmee geld wordt ingezameld voor het Alzheimer Café en aandacht wordt gevraagd voor deze, nog altijd, ongeneeslijke ziekte.

Memory Walk Leek werkt hiervoor nauw samen met Alzheimer Nederland.

Inschrijven

Deelnamekosten zijn € 5,00. Kinderen tot 10 jaar lopen gratis mee.

Inschrijven kan via http://www.memorywalkleek.nl/#/inschrijven/

mw

Op 12 september 2017 start de cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. Deze cursus is bedoeld voor inwoners van de Westerkwartier-gemeenten die graag politiek actief willen worden binnen hun gemeente en graag te weten willen komen hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

politiek