De provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen samen een regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. De provincie Groningen stelt 30 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een lening en de EBG en de NCG elk 5 miljoen in de vorm van een subsidie. De subsidie is speciaal bedoeld voor de negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Met de regeling moeten Groningers die nu nog geen breedbandverbinding hebben ook kunnen profiteren van de voordelen van snel internet. Daarbij wordt het aardbevingsgebied als eerste ontsloten. De regeling is bedoeld voor marktpartijen en bewonersinitiatieven die voor een groot aantal adressen tegelijk snel internet in de provincie willen aanleggen. Het doel is dat eind 2018 alle inwoners van de provincie kunnen beschikken over snel internet.  

Toegang tot snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in de provincie Groningen. Ondernemers hebben een snel werkende internetaansluiting nodig om hun werk te kunnen doen. Nu komt het nog vaak voor dat ondernemers hun werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren of scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Door ook in het buitengebied snel internet aan te bieden, blijft de hele provincie een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Groningen is dan de eerste provincie in Nederland waar alle bewoners beschikken over snel internet.

Ondernemersklimaat
Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de komst van de regeling voor snel internet. "Snel internet is onmisbaar voor een goed ondernemersklimaat in onze provincie. Het is een belangrijke voorwaarde om werkgelegenheid voor Groningen te behouden." Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stelt de middelen beschikbaar vanuit het programma ‘Kansrijk Groningen’: “Met deze regeling kunnen de Groningers in het aardbevingsgebied profiteren van snel internet, een belangrijke voorziening waarmee we een impuls geven aan het gebied”. Ook directeur Marco Smit van Economic Board Groningen is zeer te spreken over de regeling. "We zijn blij dat alle bedrijven in Noord-Groningen nu kunnen worden aangesloten op snel internet en dat de regio mede hierdoor een aantrekkelijke plek wordt voor ondernemers om zich te vestigen. Daarbij denken we ook aan scholieren en studenten want zij zijn de ondernemers van morgen.”

Investering
Naar schatting hebben op dit moment 14.000 adressen nog geen toegang tot snel internet. Daarbij gaat het om bewoners en bedrijven. Volgens berekeningen kost het ongeveer 57 miljoen euro om voor deze mensen een snelle internetverbinding beschikbaar te stellen. Door de hoge investeringskosten van snel internet in buitengebieden is het voor telecomaanbieders niet rendabel om dit in het buitengebied aan te leggen. Daarom stellen de provincie, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar.  Naar verwachting wordt de regeling in de eerste week van oktober opengesteld.  

Boombank 2IMG 0925 822

Bij de kroning van Willem Alexander tot Koning der Nederlanden is door de gemeente een Koningslinde geschonken aan alle dorpen in onze gemeente. Het bestuur van Oldebert vond een boom zonder een boombank geen echte Koningsboom. Daarom werd ongeveer twee jaar geleden besloten een boombank beschikbaar te stellen aan Fredewalda, de eigenaar van de grond waar de boom is geplant.
Zaterdag 18 juni 2016 was het zover dat de boombank kon worden overgedragen aan Fredewalda en natuurlijk aan de bewoners van ons mooie Tolbert. Helaas waren er een paar kleinigheidjes waardoor de bank niet kon blijven staan. De aanvullende werkzaamheden worden door de vrijwilligers van Fredewalda zo spoedig mogelijk uitgevoerd en krijgt de boombank zijn definitieve plaats, rondom de Koningsboom. Deze vrijwilligers verzetten enorm veel werk bij de CazemierBoerderij en het bestuur van Oldebert, namens alle bewoners van Tolbert, is hen hiervoor zeer erkentelijk en dankt hen hiervoor zeer hartelijk.

Boombank 2

Dinsdag 17 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest in het gemeentehuis te Leek. Hierbij is het onderdeel van dit plan in Tolbert en Leek toegelicht. Belangrijk hierbij is dat de halteplaats in De Linde definitief blijft (zie bijgaande kaart). De actie van Oldebert, in samenwerking met de bewoners van De Linde, is dus succesvol geweest. Tevens blijkt uit deze plannen dat geen rekening wordt gehouden met een eventuele verplaatsing van Poiesz supermarkt naar het terrein van de voormalige huishoudschool. De actie van Oldebert, in nauwe samenwerking met de Handelsvereniging Tolbert, heeft ook hierbij ook een grote rol gespeeld.
Meer informatie over het HOV Leek-Groningen kunt u vinden op de website van de Gemeente Leek.

hov

Bewoners van

  • Enemastraat 1 t/m 32 ,
  • Wethouder Iwe Hutstraat 152,154, 156 en 158,
  • Auwemalaan, 17, 1-VI, 1-V 1-IV, 1,II
  • Iftemalaan, 37, 39, 41,43,45,47,49 ,51,
  • Oldebertweg, 67,69,71,73,75, 77-I

Mijne dames en heren,

Namens de HV Tolbert en Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, nodigen wij u hierbij uit voor het bijwonen van een informatie - en overleg avond over de stand van zaken met betrekking tot de Poiesz Supermarkt in Tolbert.

Maandag: 23 mei 2016
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : De Postwagen Hoofdstraat 53 Tolbert

Inmiddels is er een overleg geweest tussen de heer Piet Smit , namens Poiesz, Caroline Steenbruggen, namens Waterman Architectuur Projecten en Martin Weerd, voorzitter Oldebert. Basis voor dit overleg was het alternatieve plan dat is gemaakt door Oldebert en de ondernemers uit Tolbert.

Poiesz en Tolbert gaan samen de uitdaging aan!!

“Niet tegen elkaar maar met elkaar”

Initiatief voor relocatie van Poiesz in Tolbert van tafel

 

Gratis Quick scan bij notaris Nielsen, Groningen

Geacht lid(leden) van Oldebert,

Op de Jaarvergadering van 21 maart j.l. heeft na de vergadering notaris Ariën Nielsen een zeer interessante lezing gehouden over met name erfrecht. Alle aanwezigen kregen na afloop van zijn boeiend betoog, een GRATIS Quick scan aangeboden, middels een waardecheque.

waardecheck

 

Het bestuur van Oldebert heeft gemeend alle leden een kans te moeten geven, om deze waardecheque te verkrijgen.

Bent u geïnteresseerd om hiervan gebruik te maken, dan is een emailbericht of een telefoontje voldoende om hiervoor in aanmerking te komen.

Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 06-55335386 (secr. Bonne de Boer)
Vervolgens zorgen wij ervoor dat u de waardecheque in de brievenbus krijgt, daarna maakt u zelf een afspraak met het kantoor van Broekema-Nielsen in Groningen, telefoon: 050-5207910 en vraagt om een afspraak met Dhr. Nielsen.

waardecheck2