Nieuws

De schrik en de verslagenheid was groot afgelopen zondagavond, nadat het Dorp Tolbert volledig verwoest was. Wel het dorp Tolbert uit 1925, op de prachtige maquette van Fredewalda. In eerste reactie gaf het bestuur aan dat de tentoonstelling dus maar drie weken eerder moest gaan sluiten. Bij nader inzien is echter besloten om toch gewoon open te blijven tot aan het einde van de maand. Het verhaal blijft gewoon te vertellen en iedere bezoeker kan dan ook met eigen ogen de verwoesting zien. Dus de hele maand oktober uit op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur in de CazemierBoerderij in Tolbert.

Op 1 november sluit het museum volgens de planning.

maqramp

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Leek heeft besloten om de raad voor te stellen een begrotingswijziging door te voeren en B&W te machtigen tot het doen van uitgaven voor het project. Dit voorstel wordt behandeld in een openbare vergadering van de raad op 7 oktober 2015, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten van Groningen op 23 september 2015 een zogenaamd realisatiebesluit nemen, waarbij het restant van de benodigde financiële middelen voor het project HOV Leek beschikbaar wordt gesteld.

 

Verder hebben B&W besloten om het Uitvoeringsprogramma HOV Leek vast te stellen. Dit Uitvoeringsprogramma bevat een globale planning voor de realisatie van het maatregelenpakket en kan tussentijds wijzigen, afhankelijk van de voortgang.

Voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma zijn de volgende criteria gehanteerd:        

  • de bijdrage van de maatregel aan de projectdoelstelling(en);

  • of er voor realisatie nog een planologische procedure moet worden doorlopen;

  • afstemming met beheer- en onderhoudsprogramma’s van gemeente en provincie (werk met werk maken);

  • de omvang van de investering;

  • zo spoedig mogelijk de schop de grond in;

  • maatschappelijk belang;

  • bereikbaarheid tijdens de realisatie.

De maatregelen zijn in 5 clusters ondergebracht. De start van de eerste uitvoeringswerkzaamheden is gepland in het 1e kwartaal van 2016. Zoals toegezegd tijdens de informatie- en participatiebijeenkomsten worden (vertegenwoordigers van) belanghebbende partijen bij de uitwerking en realisatie van de, door de raad vastgestelde maatregelen betrokken.

                                                                                                                   2016               2017
                                                                                                                  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
B-1 10. Rotonde Auwemalaan – Lindesteinlaan                            O    O    O    U   U   U  G
        11. Halte De Beelen                                                                      O    O    O    U   U   U  G
        12. Rotonde Tolbert                                                                       O    O    O    U   U   U  G
        14. Halte B. van Rasquertstraat                                                  O    O    O    U   U   U  G
        15. Halte Kalkoven                                                                        O    O   O     U   U   U  G
        OHG Onderhoud Auwemalaan                                                   O    O   O     U   U   U  G
B-2 13. Keerpunt Bousemalaan                                                          O   O    U   G

O = Ontwerp en voorbereiding, incl. ruimtelijke procedures
U = Uitvoering van de werkzaamheden
G = Gereed, daarna overdracht en onderhoud.

 

 

Aarfgoed op t aarf

De eerst editie van AARFGOED OP T AARF op de CazemierBoerderij in Tolbert dd 7 september vorig jaar was een groot succes!

Aarfgoed op t aarf vertellerDichters lazen voor uit eigen werk in de boomgaard, er werd gezongen en muziek gemaakt op het terras en er werden in en om de boerderij spannende verhalen verteld. Kortom, het was een aaneenschakeling van leuke momenten. En alles in de streektaal, het Westerkwartiers. <span ">Het mooie van het Westerkwartiers is dat vrijwel iedereen die Nederlands spreekt, het kan verstaan. <span">Veel woorden komen overeen met het ABN. Dat gaan we nog een keertje doen!

De Stichting ‘Mien Westerkwartier’, die zich volledig inzet voor het behoud van de streektaal, heeft tal van dichters, vertellers en muzikanten in haar gelederen, die allemaal hun kunst in het Westerkwartiers uiten. Zij gaan weer meewerken aan de tweede editie van AARFGOED OP T AARF om zo deze vorm van cultureel erfgoed, met het publiek te delen. De CazemierBoerderij is als locatie uitermate geschikt voor dit soort activiteiten.

Als het weer het toelaat worden er in de open lucht weer minitheaters van strobalen gecreëerd. Mocht het regenen, dan zijn er binnen diverse sfeervolle ruimtes in deze monumentale boerderij waar opgetreden kan worden.

AARFGOED OP T AARF vindt plaats op zondag 30 augustus 2015 van 13:00-17:00 uur.
Locatie: CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 9356 AT Tolbert.
Entree € 5,00 inclusief één consumptie en de toegang tot het museum van Fredewalda, waar de exposities "Wonen en Werken in Tolbert", "Telefoons en radio’s" en de olieverfschilderijen van Jan Hazenberg uit Tolbert te bekijken zijn.

Op 5 juni 2015 is plotseling onze oud voorzitter Jan de Vries  op 83 jarige leeftijd overleden. Jan is jaren lang bestuurslid en voorzitter van Oldebert geweest. Hij was zeer betrokken bij het welzijn van Tolbert en spande zich tot het einde van zijn leven in voor het welzijn van ons dorp. Tijdens zijn voorzitterschap is ook de Oudheidkamer Fredewalda opgericht mede door toedoen van Oldebert.
Naast zijn werkzaamheden voor Oldebert was hij ook nog betrokken bij de IJsbaanvereniging en was hij actief in de konijnenfok vereniging. Konijnen fokken was tot op het laatst zijn grote hobby.
Tolbert verliest met Jan de Vries een inwoner die sociaal in de gemeenschap stond.

Op de website van de Groninger Dorpen is informatie over een aantal ontwikkelingen op het gebied van aardbevingen geplaatst.

Klik op de linkjes hieronder om kennis te nemen van deze informatie

 

-      Geen grenzen meer m.b.t. schademelding

-      Tevredenheidsonderzoek schadeafhandeling

-      Aanvullend Bestuursakkoord en rijksregie