Nieuws

Tijdens de Kerstmarkt in de HJC Manege te Tolbert was Oldebert(vereniging van dorpsbelangen Tolbert), wederom met een stand vertegenwoordigd.
Het doel was zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.
Om aandacht te trekken was een raadspel bedacht :

"raad het juiste gewicht van de boodschappen in de mand
".

Poiesz Supermarkt Tolbert had hieraan hun medewerking verleend.
Zo'n 350 mensen hadden deelgenomen.

Het juiste gewicht van alle boodschappen was: 24,737 kg. De laagste schatting was 3,005 kg., de hoogste maar liefst 100,003 kg.
Gelukkig kon Oldebert een aantal nieuwe leden verwelkomen.


Oldebert is het platform voor alles wat het dorp aangaat, wat anders of verbetert kan/moet worden. Ze heeft een goede ingang naar de Gemeente Leek, waar een individu alleen geen vuist kan maken.

prijs

Op de foto:
Mevr. Blom uit Tolbert (eerste prijs = €25,00),
Mevr. Aalders uit Tolbert (tweede prijs = € 15,00)
Dhr. Emmens uit Peize (derde prijs = € 10,00).
Op de achterste rij Dhr. de Boer, Oldebert en
bedrijfsleider Dhr. Oostra, Poiesz Tolbert.

De Tolberter Nijjoarsvezide 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Volksvermaken Tolbert, de Rederijkerskamer Vredewold, de Oudheidkamer Fredewalda en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

Deze Vezide is, zoals gebruikelijk, op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, dus in 2015 op 3 januari.
Tijdens de vezide zal de Tolberter Erepenning 2015 worden uitgereikt.

Alle inwoners van Tolbert worden uitgenodigd om hier aanwezig te zijn, een welkomstdrankje en de soep staan klaar!

De locatie is dit jaar Steakhouse van de Postwagen, Hoofdstraat 53 te Tolbert.
Het tijdstip is van 17:00 tot 19:00 uur.

steinEuropa zijn er al 40.000 Stolpersteine geplaatst. Ook in Nederland zijn er steeds meer gemeenten die deze herdenkingsstenen plaatsen om slachtoffers van de 2e Wereldoorlog te blijven herdenken. In de gemeente Leek zijn er ook een 70-tal slachtoffers van die
2e Wereldoorlog. Ook voor hen zouden er een Stolpersteine moeten worden geplaatst.

Wat zijn Stolpersteine?
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in Duitsland begonnen met het uitwerken van het idee om slachtoffers van de 2e Wereldoorlog op deze manier te gedenken en de herinnering aan hen levend te houden. (zie afbeelding). De stenen zijn 10x10x15 centimeter groot en worden voorzien van een koperen plaatje waarop gegraveerd worden de naam en geboortedatum voorbeeld koperen plaatje.
van het slachtoffer, de datum van arrestatie, de datum en plaats
van executie of overlijden in een concentratiekamp. De stenen worden volgens een bepaalde ceremonie geplaatst in de bestrating voor de woning van waaruit de slachtoffers werden vervoerd naar de plaats waar ze werden vermoord.
Passanten zullen zich afvragen wat er op het koperen plaatje staat te lezen, ze zullen zich moeten bukken om te lezen, daarmee tonen ze respect voor het slachtoffer.

In het voorjaar van 2014 werd op initiatief van de Historische Kring gemeente Leek en omstreken (HKGLeo) een werkgroep gevormd die zich ten doel stelt om ter herinnering aan oorlogsslachtoffers van de 2e Wereldoorlog van 10 mei 1940 tot en met 5 mei 1945, Stolpersteine te plaatsen voor de woningen waar de slachtoffers hebben gewoond en van waaruit ze zijn weggevoerd en vermoord.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Historische Kring gemeente Leek e.o., de Samuël Leviestichting (SLS), Stichting Fredewalda Tolbert (SF), het 4 en 5meicomité Leek (4/5mei) en de gemeente Leek (GL).
Verder fungeren vertegenwoordigers van diverse dorpsverenigingen als 'volgers' die de contacten tussen de werkgroep en de dorpen onderhouden.

De werkgroep heeft, dank zij de Samuël LevieStichting al een lijst samengesteld met gegevens van vermoorde Joden en de plekken waar ze hebben gewoond. Graag wil de werkgroep meer weten over slachtoffers; het gaat daarbij ook om mensen uit het verzet die in de periode van 10 mei 1940 tot
5 mei 1945 zijn omgekomen.
De planning is om in drie jaar Stolpersteine in de gemeente Leek en Nietap te plaatsen. Het gaat dan om zo'n 80 stenen. De eerste stenen zullen in oktober 2015 worden aangebracht, uiteraard in overleg met de direct betrokken bewoners van huizen waarom het gaat. In oktober, want dan zal er in de Tuinhal van Nienoord een expositie te zien zijn over de Joodse gemeenschap in het Westerkwartier en het Noordenveld. Deze tentoonstelling zal het resultaat zijn van een samenwerking tussen museum Nienoord, Stichting Samuël Levie en de Historische Kring Leek.

Het vervaardigen van een stolpersteen kost ongeveer € 120,00. Er zijn ongeveer 70 stenen met koperen plaat nodig. De Rabobank Noordenveld West Groningen heeft zich al garant gesteld voor een aantal stenen. Er zijn al vier stenen door inwoners van de gemeente Leek geadopteerd. Maar dat zijn er nog lang niet genoeg. Het bedrijfsleven in de gemeente en ook particulieren kunnen een of meer Stolpersteine adopteren voor genoemd bedrag, ze zullen uiteraard betrokken worden bij de officiële steenplaatsing. Men kan zich opgeven via een van de onderstaande mailadressen. De werkgroep verwacht dat er genoeg belangstelling is om stenen te adopteren. Men kan zich opgeven via een van de onderstaande mailadressen.

Als u meer wilt weten: op You Tube is een filmpje in het Duits te zien over de kunstenaar Gunter Demnig en zijn motieven.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Epko Bult, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , tel. 0594516393 of Siebrand Homan, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , tel 0505029937.

Meindert Bouma, (Fredewalda Tolbert)
Epko Bult, (HKL)
Berend Hoekstra (Gemeente Leek)
Siebrand Homan, (HKL)
Anneke Michel (SLS)
Paul Tameling (4-5meicomité Leek)
Lieneke Rijnveld (SLS)

penning1Wie verdient / verdienen de Tolberter Erepenning 2015?
Tot en met zondag 14 december 2013 kan iedereen kandidaten voordragen voor deze onderscheiding. Want begin volgend jaar reikt de Vereniging van Dorpsbelangen Oldebert de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap.

Oldebert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen. Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar die moeten dan opnieuw aangemeld worden. Dit laatste omdat, na het werk van de selectiecommissie, alle informatie wordt vernietigd.

De selectiecommissie bepaalt op basis van de voordrachten wie de Tolberter Erepenning 2015 ontvangt. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen via de Web-site van de Vereniging van Dorpsbelangen Oldebert (www.oldebert.nl) worden voorgedragen of per e-mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Nijjoarsvizide en dat is deze keer op 3 januari 2014

shutterstock 2436097U hebt misschien al gehoord of gelezen, dat de gemeenten er vanaf 1 januari 2015 extra zorg- en ondersteuningstaken bij krijgen. Taken die het rijk en de provincie overhevelen naar de gemeenten. Het gaat om taken op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Dat biedt kansen. Gemeenten kunnen de ondersteuning dichterbij organiseren, combineren en beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt daarbij is eigen kracht: we laten de regie zoveel mogelijk daar waar hij hoort: bij de inwoner en zijn of haar sociale netwerk.

Geleidelijke overgang

Gezien de omvang van de veranderingen is gekozen voor een geleidelijke overgang. Hierdoor merkt u in 2015 waarschijnlijk nog niet zoveel van de veranderingen. Wel zult u merken dat de gemeenten en de zorgaanbieders uw vragen op een andere manier benaderen. Uw eigen mogelijkheden en die van uw eigen netwerk staan daarbij centraal.

Speciale uitgave

Meer weten over de veranderingen in de zorg en ondersteuning in het Westerkwartier? Dinsdag 25 november aanstaande wordt huis-aan-huis een speciale krant met informatie hierover verspreid in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Op de websites van de vier gemeenten vindt u ook meer informatie.