img 8547Het OV bureau heeft de bushalte Oldebertweg / Bousemalaan laten vervallen.

Het gevolg van deze maatregel, is dat de wijk de Linde en een deel van het noorden van de gemeente Leek nu geen openbaar vervoer meer binnen een redelijke loopafstand heeft. Bovendien is het lopen vanuit de wijk de Linde, maar ook vanaf Sportpark Rodenburg naar de bushalte Midwolderweg via de Hoofdweg of de Oude Zuiderweg en naar de bushalte Auwemalaan, gevaarlijk bij gebrek aan een voetpad.

De ruim 200 verzamelde handtekeningen zijn op 31 maart 2014 om 16.00 uur, Locatie " Bushalte " Bousemalaan, door Martin Weerd, Voorzitter van Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, aangeboden aan Wethouder Tanja Haseloop van de gemeente Leek en de heer Feringa van het OV Bureau. Er waren circa 120 buurtbewoners en overige belangstellenden aanwezig, Radio Noord heeft live verslag gedaan van de overhandiging van de handtekeningen.

Vooraf was er ook een interview op radio Noord te beluisteren met Hans Hoevenaars, een van de bewoners van de wijk de Linde.

Wethouder Haseloop en de heer Feringa van het OV Bureau zijn nog met elkaar in gesprek over de bushalte Bousemalaan / Industriepark. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar er wordt nog intensief over mogelijke oplossingen gesproken tussen het OV Bureau en de gemeente Leek. De gemeente Leek zal Oldebert op de hoogte houden als er nieuws is te melden.

De verzamelde handtekeningen worden door Wethouder Haseloop ook als ingekomen stuk aan de raadsleden ter kennisname ingebracht.