IMG 8527Op vrijdag 11 april 2014 j.l. was het feest rond de Hoofdstraat 27 te Tolbert, want toen werd de CazemierBoerderij door de Commissaris van de Koning de heer Max van den Berg officieel geopend. Ruim vier jaar na de verwerving van dit Rijksmonument kan Stichting Oudheidkamer Fredewalda, met trots laten zien hoe goed de restauratie en herinrichting is geslaagd. Er staat een prachtig monumentaal gebouw, dat multifunctioneel gebruikt wordt en voorzien is van de modernste communicatiemiddelen.

Ook Oldebert maakt gebruik van het Dorpshuis, die nu in de CazemierBoerderij is gevestigd en zal de maandelijkse bestuursvergaderingen aldaar gaan houden. Verder zijn in de toekomst andere evenementen en de jaarlijkse ledenvergaderingdoor Oldebert daar te organiseren.
Diverse andere verenigingen/stichtingen maken ook gebruik van de prachtige ruimtes en voorzieningen (De Woldhoorn, de biljartvereniging etc.).

12Bijzonderheid was de Koninklijke onderscheiding, die Simon Riepma mocht ontvangen uit handen van burgemeester Hoekstra van de Gemeente Leek. Na de
Tolberter erepenning in januari j.l. (initiatief van Oldebert) viel hem terecht deze onderscheiding ten deel.
Zie verder voor meer impressies en foto's: www.fredewaldaboerderij.nl en www.fredewalda.nl

 

Ook Oldebert maakt gebruik van het Dorpshuis, die nu in de CazemierBoerderij is

gevestigd en zal de maandelijkse bestuursvergaderingen aldaar gaan houden.

Verder zijn in de toekomst andere evenementen en de jaarlijkse ledenvergadering

door Oldebert daar te organiseren.

Diverse andere verenigingen/stichtingen maken ook gebruik van de prachtige ruimtes en voorzieningen (De Woldhoorn, de biljartvereniging etc.).

 

Bijzonderheid was de Koninklijke onderscheiding, die Simon Riepma mocht ontvangen uit handen van burgemeester Hoekstra van de Gemeente Leek. Na de

Tolberter erepenning in januari j.l. (initiatief van Oldebert) viel hem terecht deze onderscheiding ten deel.

Zie verder voor meer impressies en foto’s:

www.fredewaldaboerderij.nl

www.fredewalda.nl