Inzake het vervallen van de bushalte Bousemalaan, is er een update, dat mogelijk de halte terugkomt.

Tijdens de informatiebijeenkomst over het HOV-project in Leek op 13 mei 2014 is toegezegd nog de nodige informatie over dit project te verstrekken.
Inmiddels is deze informatie op de website van de gemeente Leek gezet.
Middels bijgevoegde link is deze informatie op te roepen: 

https://leek.nl/actueel/projecten/verbeteren-busverbindingen.html