Geachte leden,

 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Jaarvergadering van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert. De jaarvergadering zal plaatsvinden op:

maandag 21 maart 2016 om 19.00 uur in

 

De CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert.

 

We nodigen u en geïnteresseerde niet - leden van harte uit om mee te praten over de dorpsbelangen en de leefbaarheid van Tolbert en de mogelijke verhuizing Poeisz Super.

 

BIJZONDERE AANDACHT NA AFLOOP VAN DE VERGADERING, NL.:(aanvang ca. 20.45 uur)

 

Voorlichting notaris A. Nielsen, kantoorhoudend in Groningen, maar wonend in Tolbert, over Erfrecht, Testamenten en Samenlevingscontracten. Na zijn betoog

is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

 

Rechts op de website kunt onder het item Jaarvergadering 2016 de volgende documenten downloaden:

  • agenda jaarvergadering 2016
  • notulen jaarvergadering 2015
  • jaarverslag 2015

 

De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zullen tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd.

 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zéér op prijs,

van harte welkom zijn ook aan NIET leden van Oldebert!