poiesz

Poiesz en Tolbert gaan samen de uitdaging aan!!

Niet tegen elkaar maar met elkaar”

Initiatief voor relocatie van Poiesz in Tolbert van tafel

In de afgelopen periode is er rondom de Poiesz supermarkt in Tolbert grote onrust ontstaan. De angel binnen de discussie is het initiatief dat Poiesz heeft genomen om te sonderen of er politieke gedragenheid is voor de relocatie van de Poiesz supermarkt in Tolbert.

De directie van Poiesz is, op z’n zachtst gezegd, zeer ongelukkig met de onrust die is ontstaan. Tijdens een bijeenkomst op maandag 14 maart jl. met een aantal betrokken Tolbertenaren heeft algemeen directeur Piet Smit hierover gezegd dat er een einde moet komen aan de fase waarin er sprake is van twee kampen. “We hebben een gezamenlijk belang en Poiesz wil graag nader in gesprek met alle stakeholders over de mogelijke oplossingen”, aldus Smit.

Tijdens de bijeenkomst van maandag jl. in de Postwagen te Tolbert, die op initiatief van onder andere de vereniging voor Dorpsbelangen Oldebert was georganiseerd, kreeg directeur Smit de gelegenheid om vanuit Poiesz uitleg te geven over de voorgeschiedenis, de directe aanleiding voor de initiatieven en de huidige stand van zaken. Een vijfentwintigtal betrokkenen was aanwezig om te luisteren, een alternatieve planrichting voor te leggen en in gesprek te gaan met elkaar.

In een goede sfeer is over en weer helderheid verschaft en meer begrip ontstaan. Daarnaast is de basis gelegd voor vervolgoverleg waarbij Piet Smit, namens Poiesz, concreet de toezegging heeft gedaan om vooreerst de plannen voor relocatie van de Poiesz supermarkt naar een locatie buiten het centrum van Tolbert, in te trekken. Op deze manier kan in alle rust en in gezamenlijkheid gesproken worden over de eventuele alternatieven die er wellicht nog zijn om de Poiesz supermarkt voor het centrum van Tolbert te behouden. Vanuit een aantal initiatiefnemers is er alvast concreet een praatplan uitgewerkt waarover binnenkort verder wordt gesproken.

Inmiddels heeft de directie van Poiesz Supermarkten B.V. de gemeente Leek laten weten dat het initiatief tot relocatie van de Poiesz supermarkt in Tolbert vooreerst wordt ingetrokken. In lijn daarmee heeft Poiesz het verzoek gedaan om de openbare Raadsvergadering, die gepland staat voor donderdag 17 maart a.s., te cancelen. “Het is in ieders belang dat er rust komt op basis waarvan we met elkaar kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor alle betrokkenen in Tolbert”, aldus Smit.

De komende periode zal Poiesz ook de inwoners van Tolbert nader informeren zodat een ieder weer volledig op de hoogte is van de actuele stand van zaken.