Bewoners van

  • Enemastraat 1 t/m 32 ,
  • Wethouder Iwe Hutstraat 152,154, 156 en 158,
  • Auwemalaan, 17, 1-VI, 1-V 1-IV, 1,II
  • Iftemalaan, 37, 39, 41,43,45,47,49 ,51,
  • Oldebertweg, 67,69,71,73,75, 77-I

Mijne dames en heren,

Namens de HV Tolbert en Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, nodigen wij u hierbij uit voor het bijwonen van een informatie - en overleg avond over de stand van zaken met betrekking tot de Poiesz Supermarkt in Tolbert.

Maandag: 23 mei 2016
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : De Postwagen Hoofdstraat 53 Tolbert

Inmiddels is er een overleg geweest tussen de heer Piet Smit , namens Poiesz, Caroline Steenbruggen, namens Waterman Architectuur Projecten en Martin Weerd, voorzitter Oldebert. Basis voor dit overleg was het alternatieve plan dat is gemaakt door Oldebert en de ondernemers uit Tolbert.

Poiesz en Tolbert gaan samen de uitdaging aan!!

“Niet tegen elkaar maar met elkaar”

Initiatief voor relocatie van Poiesz in Tolbert van tafel