Boombank 2IMG 0925 822

Bij de kroning van Willem Alexander tot Koning der Nederlanden is door de gemeente een Koningslinde geschonken aan alle dorpen in onze gemeente. Het bestuur van Oldebert vond een boom zonder een boombank geen echte Koningsboom. Daarom werd ongeveer twee jaar geleden besloten een boombank beschikbaar te stellen aan Fredewalda, de eigenaar van de grond waar de boom is geplant.
Zaterdag 18 juni 2016 was het zover dat de boombank kon worden overgedragen aan Fredewalda en natuurlijk aan de bewoners van ons mooie Tolbert. Helaas waren er een paar kleinigheidjes waardoor de bank niet kon blijven staan. De aanvullende werkzaamheden worden door de vrijwilligers van Fredewalda zo spoedig mogelijk uitgevoerd en krijgt de boombank zijn definitieve plaats, rondom de Koningsboom. Deze vrijwilligers verzetten enorm veel werk bij de CazemierBoerderij en het bestuur van Oldebert, namens alle bewoners van Tolbert, is hen hiervoor zeer erkentelijk en dankt hen hiervoor zeer hartelijk.

Boombank 2