Vanaf 24 oktober 2016 starten de voorbereidende infra werkzaamheden voor het project “Aanleg keerlus Bousemalaan” ,welke Roelofs Wegenbouw uitvoert in opdracht van de gemeente Leek. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de start van de werkzaamheden. In het project “Aanleg keerlus Bousemalaan” zijn de afgelopen periode reeds de kabels en leidingen daar waar nodig verlegd. Vanaf 24 oktober wordt daadwerkelijk gestart met de aanleg van de keerlus deze werkzaamheden duren circa 7 weken en zullen halverwege december afgerond zijn. De voorbereidende werkzaamheden die de aankomende week beginnen bestaan uit het opnemen van de bestaande verhardingen en voorbereidende grond werkzaamheden voor de keerlus. Vervolgens wordt de nieuwe busbaan, perron en fietspad aangelegd.

Verkeer

Gedurende de werkzaamheden is de Bousemalaan gestremd ter plaatse van de kruising Oldebertweg/Bousemalaan. Het fietspad langs de Oldebertweg zal beschikbaar blijven voor de fietsers. In een tweetal fases worden de fietsers langs het werk geleid.

Fase 1

Fase 1 betreft de periode wanneer het nieuwe fietspad wordt aangelegd. Tijdens deze periode wordt het huidige fietspad verwijderd en de fundering voor het nieuwe fietspad aangelegd.

image006

Fase 2

Fase 2 betreft de situatie wanneer de fundering van het nieuwe fietspad is aangelegd en toegankelijk is voor de fietsers.

image007