In het kader van verbetering van busverbindingen tussen Leek/Tolbert en de stad Groningen, is onlangs het eerste project gerealiseerd en wel een keerlus bij de Bousemalaan/Oldebertweg.

Verder worden er een aantal rotondes aangepast met nog een aantal werkzaamheden, die hieronder schematisch zijn aangeven.

Oldebert zal e.e.a. blijven volgen en haar leden via de website op de hoogte houden.

 

Van de Gemeente Leek/Provincie Groningen heeft Oldebert een bericht ontvangen, dat de geplande aanpassingen aan

de rotondes bij garage Smidts en bij de rotonde Auwemalaan/ Lindensteinlaan (Plan B1) is verschoven naar Q2 en Q3 2018.

Een jaar later dus.

planning