Op zaterdag 6 januari 2018 was weer de jaarlijkse Tolberter Nijjoarsveziede.
De Veziede was ook dit jaar weer een groot succes, met meer dan 90 aanwezigen.
Na de opening door Bonne de Boer, voorzitter van Oldebert, werd door de 5 organiserende verenigingen (Fredewalda, Vredewold, Volksvermaken, Dorpshuis en Oldebert) kort toegelicht wat hun activiteiten in 2018 zullen zijn.
Daarna presenteerde Meindert Bouma op humorvolle wijze een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018, waarbij de gemeentelijke politiek een prominente rol speelt.

NijjVez 2018 IMG 4225

Alle voorgaande sprekers waren unaniem in 1 onderwerp: met ingang van 1 januari 2019 wordt in het Westerkwartier de nieuwe gemeente Tolbert ingesteld. Het gemeentehuis komt op de plaats van het voormalige hotel Leek, zodat ook de plaatsnaamborden weer naar hun oorspronkelijke locatie teruggeplaatst kunnen worden.
Alle verenigingen blijven ook wedijveren om de Poiesz supermarkt voor Tolbert te behouden, maar dan moeten nog wel de nodige struikelblokken worden geslecht en hopen we op maximale inzet van de gemeente Leek om dit voor elkaar te krijgen.

Na de uitleg waarom volgens de voordrager (Johan Akker) deze persoon de Tolberter Erepenning 2018 verdient, reikte de heer Berend Hoekstra, burgemeester van de gemeente Leek, de 12e Erepenning uit aan een geboren en getogen Tolberter: Roel Akker.
Naast zijn andere activiteiten voor het dorp was Roel dit jaar voor de 40e keer Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht in Tolbert.
De heer Hoekstra werd uitgenodigd om de Erepenning uit te reiken omdat het de allerlaatste keer is dat een burgemeester van de gemeente Leek dit kan doen.