22 maart 2018

In onze laatste nieuwsbrief hebben we benoemd dat er vóór 1 april 2018 een beslissing zal worden genomen of het plan voor een toekomstbestendig centrum van Tolbert wel of niet doorgang kan vinden.

Hierbij willen wij u laten weten dat de datum van 1 april 2018 wordt verruimd naar 16 april 2018. Dit heeft te maken met het feit dat de onderhandelingen met de betrokken ondernemers nog lopen en naar verwachting niet allemaal voor 1 april 2018 kunnen worden afgerond.

We hebben dan ook in goed overleg met de gemeente en Wold & Waard besloten om de datum naar 16 april 2018 te verplaatsen. Wold & Waard heeft over dit uitstel contact gehad met haar bewoners.

Dit betekent dat we uiterlijk maandag 16 april a.s. bekend zullen maken of het plan voor een toekomstbestendig centrum van Tolbert wel of niet doorgang kan vinden.

 

View Poiez s