Nieuwsbrief

11 april 2018

In de laatste nieuwsbrief omtrent een toekomstbestendig centrum in Tolbert hebben we aangegeven dat het moment waarop er een GO of NO GO wordt gegeven is verschoven naar maandag 16 april a.s. Graag willen we u in dat kader wederom via een informatiebijeenkomst informeren over de beslissing die we hebben genomen.

Hierbij willen we u dan ook uitnodigen voor deze informatiebijeenkomst op maandag 16 april a.s. van 19.30 – 20.30 uur in de Postwagen te Tolbert.

We begrijpen dat het allemaal kort dag is, echter we hopen u op maandag 16 april a.s. te mogen ontmoeten.

In het vertrouwen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Poiesz Supermarkten B.V. en Poiesz Vastgoed B.V.


P. Smit
Algemeen Directeur

 

View Poiez s