Organisatie workshop ‘Vorming netwerk Tolbert’ op 12 november 2018 aanvang 19.30 uur


1. Uitnodigingen aan bestuurders van verenigingen en geïnteresseerde leden, donateurs en bewoners Tolbert. CB, Oldebert, Volksvermaken en kerk nodigen uit.

2. Maxi workshop vindt plaats in CB

3. Inleidend wordt kort voor iedereen de weg verklaard die afgelegd is om tot deze workshop te komen. Gewenste Sociale Kaart , Imago CB en visie Samenwerking Tolbert

4. 6 aansprekende thema’s zijn gekozen:

a. Prettig oud worden en zijn in Tolbert
b. Samen aan de slag in Tolbert
c. Veilig wonen, werken en naar school in Tolbert
d. Duurzaam Tolbert
e. Voorzieningen in Tolbert voor jong en oud: nu en straks
f. Brandende kwesties in Tolbert

5. 6 tafels staan klaar met verschillende kleuren, beelden, kaarten en eventueel maquettes. De thema’s zijn gelinkt aan dorpsvisie Tolbert en aan vooroverleg met de initiatiefnemers van 12 november.

6. Elke tafel heeft een gespreksleider

7. Alle 6 thematafels worden bezet: Als er buiten de gespreksleiders bv. 24 deelnemers zijn dan zijn er 6 x 4 deelname bewijzen te verkrijgen in de kleuren van de thema’s. Er is een tweede ronde zodat deelnemers kunnen switchen van thematafel. Dat kan pas na een half uur werken aan opdracht 1: Hartenwensen over het thema.

8. De opdrachten per tafel zijn:

1. Hartenwensen inventariseren
2. Activiteitenlijst maken
3. Prioriteiten stellen
4. Afspraken maken
5. Presenteren
6. Inschrijven

9. Toekomst na 12 november:

  1. Wat is nodig om themagroepen op te starten in het dorp?
  2. Hoe vaak komen we bij elkaar op inloopavonden om uit te wisselen, nieuwe initiatieven te nemen, rommel op te ruimen, communicatie te verbeteren?
  3. Hoe organiseren we de nieuwe samenwerking van Oldebert en CB?
  4. Hoe informeren we alle inwoners, hoe nodigen we ze uit oom bijdragen te leveren?
  5. Wat is de volgende inloopavond, open bijeenkomst van Oldebert/CB? Wat is nodig om die tot een succes te maken?
  6. Secretariaat, gespreksleiderschap en uitvoerders/ initiatiefnemers in themagroepen.

10. Schriftelijke/mondelinge evaluatie in één zin