image001

Dorpsbelangen Oldebert heeft in samenwerking met de vereniging Groninger dorpen en een werkgroep bestaande uit inwoners uit Tolbert een dorpsvisie opgesteld. Door middel van keukentafel gesprekken waar alle inwoners uit Tolbert aan konden deelnemen en de al eerder uitgegeven enquête is de dorpsvisie eindelijk een feit. In deze visie hebben de inwoners aangegeven wat ze belangrijk vinden ten aanzien van de voorzieningen in het dorp en de ontwikkeling van de omgeving. Het is een plan tot 2020 voor het verbeteren van Tolbert en de omgeving. Bijv. verbeteren verkeerssituatie, het opknappen van de kom, door het aanleggen van wandel- en fietspaden rond Tolbert en het weer bevaarbaar maken van de Tolbertervaart.

Voordat de visie aan de gemeente wordt gepresenteerd, hebben de inwoners nog één kans tot inspraak. Namelijk woensdag 14 oktober a.s. om 20.00 uur, locatie dorpshuis.