Tolbert speelt een belangrijke rol met betrekking tot woningbouw en de ontsluitingsweg. Oldebert is betrokken bij het ontwikkelen van IGS.
De afgelopen maanden heeft Oldebert deelgenomen aan diverse werkateliers waarin diverse knelpunten zijn doorgenomen. Daarnaast heeft het bestuur van Oldebert een gesprek gehad met Cor Geluk, die als stedebouwkundige betrokken is bij het IGS. In dit gesprek zijn de idee├źn en zienswijzen uitgewisseld in het kader van het IGS. In dit open gesprek zijn onder andere besproken:

  • inbreiden versus uitbreiden: het verplaatsen van bedrijventerreinen voor woningbouw heeft voordelen. Ten eerste hoeft er in eerste instantie niet uitgebreid te worden in landschappelijk waardevolle gebieden en daarnaast zal het zware verkeer verminderen in de bebouwde kom.
  • mogelijkheden om oude kern Tolbert te versterken en te revitaliseren