Uit Tolbert komen ideeën naar voren om gedeelten van het gebied in en rond Tolbert te ontwikkelen als een recreatief gebied, met oog voor cultuur- historische aspecten. Hierbij valt te denken aan:

  • het ontsluiten van de Tolbertervaart;
  • in het verlengde hiervan het heropenen van het Leekster hoofddiep;
  • bestaande groene structuren uitbreiden;
  • een betere (fiets)verbinding tussen Tolbert en de omliggende dorpen en landgoed Nienoord realiseren.

De vier gemeenten in Westerkwartier willen de toeristisch-recreatieve sector verder versterken en uitbreiden. Zij ontvangen uit de LEADER-projecten ettelijke miljoenen voor dit doel. Bij het LEADER-project hebben wij een aantal van deze wensen aangemeld.