Kenmerkend voor het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) zijn de vele kilometers houtsingels. Om dit waardevolle cultuurlandschap te behouden moet veel geld worden gestoken in herstel en onderhoud. De provincie Groningen en de gemeenten Leek, Marum en Grootegast stellen de komende drie jaar extra geld beschikbaar, nl. € 630.000. Met dit geld wordt 75 km extra houtsingels in het ZWK opgeknapt en beheerd. Landschapsbeheer Groningen doet de uitvoering. De overheden hopen dat nu ook bedrijven belangstelling krijgen en wellicht willen investeren in het beheren van houtsingels. Daarom gaan provincie en gemeenten onderzoeken of er bijvoorbeeld een fonds opgezet kan worden om het beheer ook voor de toekomst te garanderen.

Meer info: www.provinciegroningen.nl/actueel