De Hoofdstraat als 30-kilometerzone, de boerderij Cazemier als nieuwe ontmoetingsplek voor de Tolberters, het verplaatsen van de manege en ontmoedigen van sluipverkeer. Dat zijn een paar  wensen voor Tolbert die in de ogen van de dorpsvereniging een nieuw plan voor de dorpskern nodig maken. Het is een van de belangrijkste voorstellen in de dorpsvisie die de vereniging samen met de inwoners van het dorp heeft opgesteld.

Het is gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het dorp. Uit een enquête en keukentafelgesprekken' is gebleken dat Tolberters verschillend aankijken tegen de groei van hun dorp zoals de gemeente Leek die voor ogen heeft. De dorpsvisie houdt zich daarom wat op de vlakte over de grote uitbreiding langs de Tolbertervaart. In plaats daarvan wordt gesteld dat het buitengebied van belang is en zoveel mogelijk gespaard moet worden. Nadruk legt het wensenpakket van het dorp op de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden door de haven van Tolbert in ere te herstellen, net als het historische Holmerpad en aanleg van fiets- en wandelpaden. Vrij veel kritiek is er in het dorp over het wat slordige dorpsbeeld. Klinkers vervangen door asfalt, meer groen, een andere parkeeroplossing bij De Postwagen en meer aandacht voor de architectuur staan hoog genoteerd. De komst van een NS-station bij Tolbert aan de nieuwe lijn Groningen-Heerenveen wordt verwelkomd.Het station zou wat de Tolberters bij de rotonde langs de A7 moeten komen.

De sportvoorzieningen wil het dorp graag bij elkaar gebracht zien. Dat geeft ook mogelijkheden om binnen het dorp huizen te bouwen . Bij de bundeling van sportvoorziening wordt gedacht aan devoetbalclub, ijsvereniging en de manege. Voorzitter Piet van Duijnen van de dorpsvereniging heeft duidelijk gemaakt dat het dorp er zelf veel aan kan doen om de visie uit te voeren:

"Een toekomst voor, maar ook dóór Tolbert".

Bron: Dagblad van het Noorden