Oldebert heeft de ANBI - status ( Algemeen Nut Beogende instelling ).
Dat betekent dat Oldebert een wettelijk erkend goed doel is, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.