• bestuur Oldebert heeft kennis gemaakt met wethouder Karin Dekker
  • Oldebert belegt Brainstormavond 28 november voor alle verenigingen/stichtingen uit Tolbert
  •  oude spoorwegmonument blijft mogelijk bestaan, er wordt met bewoners overlegd
  • financieel loopt Oldebert in de pas, volgens penningmeester Ynze Faber
  • Oldebert schuift aan in de besprekingen over de >Fietsroute Plus< van Leek naar Groningen v.v. · er zijn vervolggesprekken met Poeisz m.b.t. de uitbreidingsplannen van het huidige filiaal
  • Oldebert staat wederom op de Kerstmarkt, deze wordt gehouden op 10 en 11 december in de HJC Manege Doel: leden werven en leuke actie voor Oldebert leden\
  • aankondiging Nijjoarsvezide, dit keer op zaterdag 7 januari 2017 in de CazemierBoerderij(17.00-19.00 uur)
  • voorbereiding van de jaarvergadering is begonnen, deze zal gehouden worden op maandag 20 maart 2017 in De Postwagen, aanvang 19.00 uur, met spreekster Harma Boer