Terugkoppeling bestuursvergadering d.d. 20-02-2017:

  •  voorbereidingen voor de Jaarvergadering van 20 maart worden doorgenomen en vastgelegd
  • Oldebert heeft expertbijeenkomst bijgewoond over plattelandsontwikkeling
  • Bij de kringloopwinkel wordt een AED geplaatst, dit wordt geregeld door Novatec, met een subsidieaanvraag bij OVL
  • evaluatie Nijjoarsveziede 2017, ter voorbereiding 2018
  • Oldebert blijft het HOV bureau volgen m.b.t. de keerlus
  • Bousemalaan, waarschijnlijk begin maart geheel klaar·
  • Oldebert zal Fredewalda en Dorpshuis Tolbert benaderen voor een gezamenlijke stand op de Kerstmarkt dec. 2017