• Bermen bij ’t Kret, achterstallig onderhoud gemeld bij Gemeente Leek
  • OVL heeft beschikking afgegeven voor de bijdrage in aanschaf van een AED door Novatec. Oldebert is gevraagd dit mede kenbaar te maken
  • Directie en architect van de Poiesz zijn met aangepaste plannen bezig
  • Er wordt nagedacht over eventuele aanpassingen m.b.t. de Nijjoarsveziede
  • Gemeente Leek zal gevraagd worden naar de planning aanpak rotonde Smidts
  • Laatste voorbereidingen m.b.t. de Jaarvergadering worden afgerond
  • Oldebert vaardigt maar liefst 4 personen af naar informatieavond over Overheidsparticipatie en lokale democratie d.d. 23 maart (4 workshops)
  • Martin Weerd geeft aan een wijziging in de agenda jaarverg. te willen, hij stelt zich, helaas, niet voor een volgende termijn van 3 jaar beschikbaar als voorzitter van Oldebert, hetgeen het bestuur betreurd, maar respecteert
  • Oldebert is op zoek naar een opvolger voor Martin, de profielschets staat inmiddels op onze website.