Bestuursmededelingen

Jaar 2017: bestuursvergaderingen in de CazemierBoerderij

 • maandag 16 januari
 • maandag 20 februari
 • maandag 13 maart (tweede maandag v.d. maand i.v.m. jaarverg.)
 • maandag 20 maart JAARVERGADERING, spreekster Harma Boer
 • maandag 10 april (tweede maandag i.v.m. Pasen op 17 april)
 • maandag 15 mei
 • maandag 19 juni

Zomerreces maanden juli en augustus

 • maandag 18 september
 • maandag 16 oktober
 • maandag 20 november
 • maandag 18 december
 • bestuur Oldebert heeft kennis gemaakt met wethouder Karin Dekker
 • Oldebert belegt Brainstormavond 28 november voor alle verenigingen/stichtingen uit Tolbert
 •  oude spoorwegmonument blijft mogelijk bestaan, er wordt met bewoners overlegd
 • financieel loopt Oldebert in de pas, volgens penningmeester Ynze Faber
 • Oldebert schuift aan in de besprekingen over de >Fietsroute Plus< van Leek naar Groningen v.v. · er zijn vervolggesprekken met Poeisz m.b.t. de uitbreidingsplannen van het huidige filiaal
 • Oldebert staat wederom op de Kerstmarkt, deze wordt gehouden op 10 en 11 december in de HJC Manege Doel: leden werven en leuke actie voor Oldebert leden\
 • aankondiging Nijjoarsvezide, dit keer op zaterdag 7 januari 2017 in de CazemierBoerderij(17.00-19.00 uur)
 • voorbereiding van de jaarvergadering is begonnen, deze zal gehouden worden op maandag 20 maart 2017 in De Postwagen, aanvang 19.00 uur, met spreekster Harma Boer

Bestuursvergaderingen 2016

 

18/01/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

22/02/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

14/03/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

 

21/03/2016         Algemene ledenvergadering: 19.00 uur in CazemierBoerderij

 

18/04/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

23/05/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

20/06/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

 

Juli en augustus geen vergaderingen

 

19/09/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

17/10/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

21/11/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

19/12/2016         Bestuursvergadering: 19.30 uur in CazemierBoerderij

Oldebert heeft de ANBI - status ( Algemeen Nut Beogende instelling ).
Dat betekent dat Oldebert een wettelijk erkend goed doel is, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Als inwoner van Tolbert is het welzijn van ons dorp ook uw belang.

Wij zijn op zoek naar bestuursleden en adviserende bestuursleden. Opgave en informatie hierover via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tevens kunt u zich nog steeds inschrijven als lid van Oldebert.