Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 3 november 2011 het voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Oldebert, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening heeft vastgesteld. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt van 17 november tot en met 28 december 2011 tijdens openingstijden ter inzage bij de afd. VVH.

De officiële bekendmaking vindt u onder 'Bekendmakingen'.                             

Downloaden:


Na vele jaren van voorbereiding is het dan zover:

Oldebert, vereniging dorpsbelangen te Tolbert, wil u graag uitnodigen voor de officiele opening en ingebruikname van het Dorpsommetje, genaamd “ t Tolberter Tochtje” deze zal plaatsvinden op zaterdag 26 november om 9.30 uur bij de kerk van Tolbert en zal geschieden door mevrouw Greet Atsma. Zij zal het informatiepaneel waarop de route is aangegeven onthullen.

Na de officiele opening en ingebruikname kunt u ’t Tolberter Tochtje wandelen en aansluitend of direct genieten van een kopje koffie met een verrassing bij Binn - Wonen in Tolbert.

Als er veel personen komen kan er worden uitgeweken naar een andere locatie, dat wordt dan ter plaatse bekend gemaakt.

De route is compleet bewegwijzerd en is op meerdere plekken voorzien van rustplekken. Op sommige plaatsen gaat de route over particulier terrein, wij verzoeken de wandelaars met respect hiervan gebruik te maken.

De realisatie van het dorpsommetje in Tolbert is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het coöperatiefonds van Rabobank Noordenveld West Groningen, Leader (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling), provincie Groningen en de gemeente Leek.

Wij hopen u zaterdag 26 november om 9.30 uur te mogen verwelkomen bij de kerk van Tolbert.

IMG_1908

De officiële start van het “ Tolberter Tochtje” heeft plaatsgevonden op woensdag 2 november 2011 10.15 uur de heer B. Hoekstra, Burgemeester van de gemeente Leek, heeft de officiele handeling verricht door de Tolberter vlag te verwijderen en daarmee het bordje te onthullen dat staat voor de Kerk in Tolbert.

Op het bordje staat ook aangegeven, Oldebert 1921 – 2011, dat staat voor het feit dat Oldebert 90 jaar bestond op 2 november 2011.

Ter zijner tijd komt voor de kerk in Tolbert ook het informatiepaneel te staan waarop het hele “Tolberter Tochtje” is aangegeven, er zal dan ook een folder beschikbaar zijn waarop de route met nadere informatie en kernpunten is aangegeven.

Als dank voor zijn officiele handeling kreeg de heer Hoekstra van Henk Jonkman, Secretaris van Oldebert, een attentie overhandigd, die een ieder in Tolbert, maar tegenwoordig ook in de wijde omgeving, doet terugdenken aan de actie “ Het Leukste Dorp van Groningen”.

Alle aanwezigen werden na afloop van de officiele handeling, door de eigenaresse van Binn Wonen spontaan uitgenodigd, om bij haar in de winkel en kop koffie te nuttigen, een zeer bijzonder geste, die door het Bestuur van Oldebert zeer op prijs werd gesteld.

Waarschijnlijk zal eind november 2011 de route geheel bewegwijzerd zijn en daarna officieel worden geopend, nadere berichten hierover zullen nog volgen.

tt

De realisatie van het “Tolberter Tochtje “ in Tolbert is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Coöperatiefonds van Rabobank Noordenveld West Groningen, Leader (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling), provincie Groningen en de gemeente Leek.

Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, in de persoon van bestuurslid Henk Jonkman, is sinds 2008 bezig met de voorbereidingen om een wandelroute in Tolbert te realiseren. Geen eenvoudige klus, want er zijn veel grondeigenaren bij betrokken.

In eerste instantie was het de bedoeling om meerdere korte routes te creëren die met elkaar in verbinding stonden volgens het zogenaamde knooppuntensysteem. Op die manier kon de wandelaar de verschillende routes met elkaar verbinden, waardoor er iedere keer een nieuwe wandelroute ontstaat. Het Holmerpad en het onverharde deel van de Zandhoogte maakten hier ook deel van uit. Ondanks de medewerking van veel grondeigenaren is de realisatie hiervan helaas niet gelukt.

Uiteindelijk is gekozen voor één route van 8 kilometer in en om het dorp, die in te korten is door zogenaamde verbindingsroutes. De stichting Landschapsbeheer Groningen zal het dorpsommetje realiseren. De route zal beginnen en eindigen bij het informatiepaneel voor de kerk. De route gaat o.a. langs de Mensumumaweg, Tolbertervaart, de Wissel, de Zandhoogte, de Oude Carolieweg en de Leuringslaan. De route wordt bewegwijzerd en wordt op meerdere plekken voorzien van rustplekken.

De realisatie van het dorpsommetje in Tolbert is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het

 • Coöperatiefonds van Rabobank Noordenveld West Groningen,
 • Leader (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling),
 • provincie Groningen en
 • de gemeente Leek.

De officiële opening zal plaatsvinden op woensdag 2 november 2011 10:15 uur Locatie voor de Kerk in Tolbert en zal worden verricht door de heer B. Hoekstra, Burgemeester van de Gemeente Leek.

Belangstellenden en Pers zijn  van harte welkom bij de opening.


Oldebert Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert is opgericht op 2 november 1921.
Oldebert bestaat dus op 2 november 2011 exact 90 jaar, een moment om bij stil te staan. 
Wij als Oldebert staan er bij stil, omdat op die dag de start staat gepland van de aanleg van het Dorpsommetje van Tolbert. Een bewegwijzerde wandelroute van circa 8 kilometer door Tolbert.

De officiele handeling start van het dorpsommetje door Burgemeester Hoekstra staat gepland voor woensdag 2 november 2011 10.15 uur bij de kerk in TolbertAl meer dan 1000 jaar ligt Tolbert in het Groninger Westerkwartier, ongeveer 15 kilometer ten westen van de stad Groningen.
Het is oorspronkelijk ontstaan als "olde buurt" (oude buurt), terwijl de naam is verbasterd via olde buurt, olde bert, 't oldebert naar Tolbert.

Momenteel heeft Tolbert ongeveer 5600 inwoners, waarvan de meeste wonen in de nieuwbouwwijken ten zuiden van het oude dorp.

Tolbert is rijk aan voorzieningen, winkels en verenigingen. Ze heeft prima verbindingen met zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer met plaatsen als Leek, Roden, Groningen en Drachten.

Oldebert stelt zich volgens haar statuten ten doel: het werkzaam zijn voor het welzijn – in de meest ruime zin – van de inwoners van Tolbert en omstreken

Oldebert is een actieve vereniging van dorpsbelangen, die de belangen van Tolbert en haar inwoners behartigd binnen de gemeente Leek.

Sinds de oprichting tot op heden probeert de vereniging dat al te doen. Jarenlang onder andere via de commissie volksvermaken, de sinterklaas commissie, maar vooral door na te denken en mee te praten met de gemeente over de inrichting en ontwikkeling van het van het dorp.

De dorpsvereniging stimuleert initiatieven van dorpsgenoten en draagt mede zorg voor het welzijn.

Het overleg met de Gemeente Leek bestaat nu jaarlijks uit :

 • bestuurlijk overleg : overleg tussen B&W en Oldebert
 • ambtelijk overleg: overleg tussen ambtenaren van de gemeente Leek en Oldebert
 • plenair overleg: overleg tussen B&W en alle dorpsverenigingen in de gemeente Leek.

Belangrijke bespreek punten voor de toekomst van Tolbert zijn:

 • Westelijke rondweg Tolbert
 • Woningbouw en Ruimtelijke Ordening rondom en bij Tolbert
 • Komplan Tolbert
 • Verkeer Postwagen/manege
 • Sluipverkeer door de kern van Tolbert
 • Monumenten en beeldbepalende elementen
 • Verkeer en vervoer
 • Verlichting en Veiligheid
 • Voorzieningen in stand houden die er thans zijn.

Wilt u lid worden van Oldebert Vereniging van Dorpsbelangen ?

Klik hier om u aan te melden.