termo

Woensdag 17 oktober werd door Piet de Vries samen met Greet Atsma officieel de Boerderij Thermometer aan de Hoofdstraat te Tolbert onthuld.

Op deze thermometer word de financiële stand van zaken bijgehouden van de giften die er binnenkomen bij Fredewalda voor de renovatie / restauratie van de Boerderij aan de Hoofdstraat Tolbert. Als Oldebert brengen wij graag onder uw aandacht dat elke bijdrage aan Fredewalda zeer welkom is.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer  3351.80.035 van Fredewalda of via de website van de boerderij  www.fredewaldaboerderij.nl

Navraag van informatie naar de stand van zaken bij de Gemeente Leek leverde het volgende op:

Op dit moment het is het stedenbouwkundig bureau bezig is met het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan.

Wanneer dit gereed is volgt publicatie en inspraak.

In de tijd gezien schuift de procedure (enkele maanden?) op.

Hetgeen inhoud dat een en ander medio voorjaar 2012 wordt gepubliceerd daarna volgt de inspraak periode.

wh

Oldebert Vereniging van Dorpsbelangen te Tolbert is door de Stichting Wold & Waard Woningservice uitgenodigd om maandag 17 oktober, tezamen met Niekerk en Aduard, op haar kantoor te Leek aanwezig te zijn in het kader van de derde plek van Tolbert, bij de verkiezing van " Het Leukste Dorp van Groningen ".

Als Woningcorporatie zijn zij trots op het bereikte resultaat, omdat zij het belangrijk vinden dan de inwoners van Tolbert daar prettig kunnen wonen en leven.

Als blijk van waardering hebben zij daarom besloten het dorp Tolbert een financiële bijdrage te schenken vanuit hun Leefbaarheidsfonds.

Vooraf werd de hoogte van het bedrag nog geheim gehouden, maar vandaag ( 17 oktober ) werd ter plekke aan Leon Brandsma, vertegenwoordiger van Tolbert bij "Het Leukste Dorp van Groningen , door Janneke Klijn ( directeur Wold & Waard ) een ( symbolische ) cheque overhandigd van € 500,- . Een bijzonder groots gebaar vinden wij als Oldebert van Wold & Waard.

Deze schenking mag naar eigen inzicht worden besteed aan een leuk project of activiteit voor het hele dorp Tolbert. Wold & Waard stelt het erg op prijs als wij laten weten waaraan het bedrag wordt besteed.

Het Bestuur van Oldebert zal in overleg met de betrokkenen van " Het Leukste Dorp van Groningen" in Tolbert, een passende bestemming vinden voor de financiële bijdrage van Wold & Waard en dat aan haar laten weten.

Namens het Bestuur van Oldebert ,vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

 De Auwemalaan en de Oldebertweg hebben een sterk toenemend aantal verkeersbewegingen. Dat vinden wij als Oldebert een ongewenste situatie omdat deze wegen de laatste jaren aanmerkelijk drukker zijn geworden door onder meer, de aanleg van de woonwijk Oost Indie, de bus remise van de Q BUZZ en het woon - werk verkeer vanuit de woonwijk Oost Indie en de woonwijken van Tolbert en Leek naar de A7 richting Drachten en Groningen.

Al eerder hebben wij als Oldebert gepleit voor drastische verkeersmaatregelen op de Auwemalaan om deze oversteken veel veiliger te maken, vooral bij de oversteekplaatsen van de aldaar gevestigde scholen, De Beelen, Springplank, Regenboog en Tweemaster, maar ook bij het fietspad nabij Ford Garage Smidts in Tolbert voor het oversteken van de Oldebertweg aldaar.

Het Bestuur van Oldebert is inmiddels in overleg getreden met de direct en indirect belanghebbenden.

Als eerste met de directie en oudercommissie verkeer van de school de Beelen te Tolbert.

Daaruit is voorgekomen dat de school, de Beelen de andere scholen gaat benaderen en dat Oldebert contact gaat opnemen met de sportverengingen vv Tolbert , vv Leek Rodenburg en de korfbalclub Rodenburg.

Medio november zal er een gezamenlijk bijeenkomst worden georganiseerd voor alle direct en indirect belanghebbenden. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de school de Beelen te Tolbert

Op korte termijn zullen wij u nader informeren.

Namens het bestuur van Oldebert,

Martin Weerd
Voorzitter

Als u nadere informatie wilt geven of ontvangen dan kunt u het Bestuur van Oldebert benaderen.

Namens het Bestuur van de Oldebert vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, willen wij graag reageren op de suggestie c.q. plannen van de Gemeente Leek om een nieuwe begraafplaats in de woonwijk Oost Indie te Leek aan te leggen.

Het Bestuur van Oldebert is hier op tegen en wel om de volgende redenen.

Het aanleggen van een nieuwe begraafplaats in Oost Indie, niet in de directe nabijheid van de Aula aan de Oude Zuiderweg, geeft een sterk toenemend aantal verkeersbewegingen over de Auwemalaan .

Dat vinden wij als Oldebert een ongewenste situatie omdat deze weg de laatste jaren al aanmerkelijk drukker is geworden door onder meer, de aanleg van de woonwijk Oost Indie en de bus remise van de Q BUZZ garage.

Al eerder hebben wij als Oldebert gepleit voor verkeersmaatregelen op de Auwemalaan om deze veiliger te maken, vooral bij oversteek plaatsen bij de aldaar gevestigde scholen maar ook bij de oversteek nabij Garage Smidts in Tolbert.

Ook het alternatief van de politieke partij Groen Links om op de bestaande weilanden aan de Oude Zuiderweg,een natuurbegraafplaats aan te leggen in plaats van een nieuwe begraafplaats in Oost Indie vinden wij als Oldebert geen goed idee. Wij pleiten ervoor de huidige bestemmingen van dit gebied te handhaven.

De woonwijken Nienoordsrand te Leek en de Linde te Tolbert zijn van oorsprong  woonwijken die gekwalificeerd zijn als rustige woonwijken met weinig verkeer, zij zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met toenemende overlast van meerdere kanten.

Zoals u weet is daar de toenemende overlast van het bedrijf Jager te Midwolde, dat in een nieuwe milieuvergunning 450 vrachtwagenbewegingen per 24 uur aanvraagt inclusief elke avond en nacht vrachtwagenritten, ook in het weekend, slechts met uitzondering van de zondagnacht.

Daarnaast heeft de Midwolderweg zich inmiddels ontwikkeld tot de drukste weg van de hele provincie Groningen.

Wij als Oldebert pleiten voor uitbreiding van de bestaande begraafplaatsen in Tolbert en Midwolde omdat deze uitbreidingen vrij eenvoudig te realiseren zijn, bovendien met lage kosten en dit geen toename geeft van de verkeersbewegingen op de Auwemalaan.

Namens het bestuur van Oldebert,

Martin Weerd

Voorzitter