Aan de actie van Oldebert op 19 augustus met Ken uw Dorp in Foto,s hebben ongeveer 30 personen meegedaan!!

De winnaar van de  KEN UW DORP prijsvraag is geworden:

Romy Kuijenhoven – Pastorije 18   9356BL   Tolbert.

Prijsoverhandiging

Zij had NUL fouten en is Tolbert door gefietst om de locaties van de foto’s op te zoeken.
Het is een uitstekende prestatie voor een tiener. Het cadeau komt spoedig naar je toe.

Vandaag 20 september is de prijs door bet bestuur van Oldebert aan Romy overhandigd.

Er hebben bijna derig personen meegedaan waarvan één deelnemer 12 fouten had.

Het heeft Oldebert op 19 augustus ook 9 nieuwe leden opgeleverd.

Aan de actie voor een naam van de wandelroute door en rondom Tolbert te kiezen hebben te weinig personen deelgenomen om hieruit een keuze te maken.

Maak u buurman of buurvrouw lid van Dorpsvereniging Oldebert ga naar

www.oldebert.nl voor meer informatie.

sotStem GRATIS (opnieuw) op TOLBERT!

Bel, mail, twitter of wat dan ook je familie en laat ze op Tolbert stemmen

Hier kun je stemmen: http://www.leukstedorpvangroningen.nl/

Kijk voor meer informatie over Tolbert op o.a. www.oldebert.nl, www.volksvermakentolbert.nl, www.fredewalda.nl, www.vredewold.com, www.fredewaldaboerderij.nl , www.ijsbaantolbert.nl en www.feestweektolbert.nl.Vrijdag 19 augustus was er een grote promotiedag voor Tolbert met veel activiteiten Radio -en TV Noord en natuurlijk veel verrassingen, zoals vuurwerk en het bus trekken met paarden.

De organisatoren Anne Heerke, Sikko, Marjon, Corine, Leon, Harko en de vrijwilligers die hebben mee geholpen Tolbert op de “kaart “ te zetten. verdienen daarom een pluim van Oldebert.


De Oldebert, vereniging Dorpsbelangen Tolbert had als organiserende partij voor maandag 16 mei 2011 de besturen van de diverse verenigingen uit Tolbert uitgenodigd voor een overleg, inzake de aanstaande herziening van het Bestemmingsplan Tolbert – de Linde door de Gemeente Leek.

Deze herziening van het Bestemmingsplan staat gepland voor het najaar van 2011 en de ter visieligging zal waarschijnlijk plaatsvinden medio oktober/ november 2011, de vaststelling wordt voorzien voor medio voorjaar 2012.

Uitgenodigd en aanwezig waren :

  • Willy Westra contactambtenaar namens de Gemeente Leek voor Tolbert
  • Oudheidskamer Fredewalda en Fredewalda Beheer Tolbert
  • Stichting Ons Dorpshuis Tolbert
  • Handelsvereniging Tolbert
  • IJsvereniging Tolbert
  • Stichting Volksvermaken Tolbert

Doel van de bijeenkomst was met elkaar van gedachten te wisselen over de aanstaande herziening van het Bestemmingsplan om te bereiken dat alle "neuzen " zo mogelijk dezelfde richting wijzen en dat wij gezamenlijk zoveel mogelijk in deze herziening meenemen, van de zaken die er leven in Tolbert en die in het Bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.

Het is een vruchtbare en nuttige bespreking geworden waarbij een aantal interessante zaken aan de orde zijn geweest. Er werd ook geconcludeerd dat dit een goed initiatief was van Oldebert en dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

Dat zal dan ook gebeuren waarschijnlijk begin september 2011, Oldebert zal hiervoor ter zijner tijd het initiatief nemen.

Mocht u een bijdrage willen en kunnen leveren aan het onderwerp herziening Bestemmingsplan Tolbert - de Linde dan horen wij als bestuur van Oldebert dat graag, stuur uw reactie aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Op 15 februari j.l heeft de Gemeente Leek de inwoners van Tolbert uitgenodigd voor een informatieavond in het Dorpshuis te Tolbert  over de voorgenomen bezuinigingen die gaan plaatsvinden. Deze bezuinigingen zullen ook veel verenigingen en culturele instellingen In Tolbert  gaan treffen. Deze avond stond onder leiding van de voorzitter van Oldebert.

Het Bestuur van Oldebert vraagt zich nu af of de inwoners van Tolbert behoefte hebben aan een bijeenkomst in het Dorpshuis om nader overleg met elkaar (zonder B&W en /of raadsleden ) te hebben over de voorgenomen bezuinigingen en de gevolgen ervan voor de inwoners van Tolbert.

Graag vernemen wij via  email uw mening en of u behoefte heeft aan een  bijeenkomst op maandag 20 juni 2011 in het Dorphuis te Tolbert aanvang 19.30 uur.

U kunt dit doen door een email te sturen naar het Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Dinsdagavond 5 april 2011 zijn een aantal Bestuursleden van Oldebert naar een informatieavond geweest in het Gemeentehuis in Leek inzake de eventuele aanleg van een spoorlijn Heerenveen - Groningen.

De Gemeente Leek had voor deze informatieavond alle besturen van de dorps – en buurt verenigingen uitgenodigd.

Bijgaande presentatie is getoond en besproken als het goed is staat deze presentatie ook op de website van de Gemeente Leek en de Provincie Groningen maar is ook hier te downloaden.