De presentatie van de afgelopen jaarvergadering is te downloaden in de download sectie van de website of via de volgende link <klik hier>

Het verslag van het dorpsgesprek over de bezuinigingen van 15 februari j.l. is nu te downloaden

<klik hier> voor download of via menu downloads > plenair overleg

Dinsdagavond 16 februari j.l. is er overleg door de inwoners van Tolbert en leden van Oldebert, geweest met het voltallige College van de Gemeente Leek inzake de bezuinigingen die zijn voorzien.

De bijeenkomst werd gehouden in het Dorpshuis van Tolbert.

De bijeenkomst stond onder leiding van de Voorzitter (a.i.) van Oldebert.

Er waren circa 40 personen aanwezig waaronder veel raadsleden, een drietal bestuursleden van Oldebert en een bestuurslid van Fredewalda.

Het was een constructieve bijeenkomst waar veel vragen werden gesteld door de aanwezigen, ook door de Bestuursleden van Oldebert.

Er wordt van de bijeenkomst een verslag worden gemaakt door de Gemeente Leek, zodra dit beschikbaar is, zal dit op de website van Oldebert worden geplaatst.

Zojuist heeft Maxime Verhagen bekend gemaakt dat hij afziet van CO2-opslag onder Noord-Nederland. CO2 moet nu onder zee opgeslagen worden. De reden die hij hiervoor aangeeft: de emoties en twijfels in het Noorden. De bewoners van Boerakker, Sebaldeburen en Ekehaar kunnen feest vieren! Maar tegelijk gaat het werk voor ons ook door.

Volg de verdere ontwikkelingen op COtramine.

 

Voorzitter Martin Weerd (ai) en bestuurslid Geert Gjaltema van Oldebert hebben woensdag 2 februari, tezamen met anderen, gesproken met Minister Maxim Verhagen over de CO2 opslag in de lege gasbel onder Boerakker en Tolbert. Zij hebben de volgende zaken onder de aandacht van de minister gebracht:

  1. Het gebrek aan draagvlak onder de noordelijke bevolking,
  2. Zoals is gebleken uit de door ons gehouden enquete, op onze website, onder onze leden en de inwoners van Tolbert
  3. De (on)veiligheid van afvang, transport en opslag van co2.
  4. Het besluitvormingsproces rondom ondergrondse co2-opslag is tot op heden naar onze mening onzorgvuldig verlopen en dat zet de betrouwbaarheid van de overheid in een ongunstig daglicht.
  5. Er is juist een betrouwbare overheid nodig als het gaat om de veiligheid van ondergrondse co2-opslag.
Daarom stelt Oldebert voor eerst een dialoog te voren over hoe de energievoorziening in de toekomst er uit dient te zien alvorens te praten over co2-opslag. Mede daarom dringen wij als Oldebert er ook op aan dat de keuze voor de drie noordelijke opslaglocaties wordt ingetrokken.