co2nee

Er is in Boerakker een actiegroep gevormd inzake het onderwerp CO2.
Als u zich als inwoner van Tolbert hierbij wil aansluiten dan kunt u zich aanmelden via:

E- mail adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Website: www.boerakker.eu

De stichting Co2ntramine wil tegenstanders van Co2 opslag met elkaar verbinden,versterken en verbreden.Wij wensen het Noorden vrij te houden van Co2 opslag.De hierbij uit te sparen investeringen willen we gebruiken voor energiebeleid met gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Bezorgde burgers maken zich grote zorgen over onze veiligheid. Louter op grond van modelberekeningen zegt de regering dat het risico van ondergrondse CO2-opslag aanvaardbaar is. Een zeer groot aantal onafhankelijke deskundigen acht de veiligheid niet bewezen!

Het is onethisch en getuigt van slecht rentmeesterschap om gevaarlijk afval voor eeuwig op te slaan en dus onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ermee op te schepen.

Wilt u deze petitie ook ondertekenen?

petiTeken de petitie via deze link! En vergeet niet je ondertekening te bevestigen doormiddel van de bevestigingsmail.

Volg verder al het Noordelijke CO2 nieuws bij C02ntramine.

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap.
Met de Tolberter Erepenning wil Dorpsvereniging Oldebert deze waardering onderstrepen.
De feestelijke uitreiking van de 5e Erepenning heeft plaatsgevonden op de Nijjoarsvizide van 8 januari 2011 in de Postwagen te Tolbert.

De Tolberter Erepenning is eerder uitgereikt aan:

  • 2007 Greet Atsma
  • 2008 Louwe Mulder
  • 2009 de Stichting Volksvermaken
  • 2010 Nel Cazemier - Minnema.

De Tolberter Erepenning is ontworpen en gemaakt door Jikke Jager, beeldend kunstenares te Midwolde en wordt aangeboden in een prachtig doosje ontworpen en gemaakt door Anneke Ekhart, eveneens beeldend kunstenares te Tolbert, daarnaast wordt ook een bijbehorende oorkonde uitgereikt.

P1160835Dit jaar is de Erepenning uitgereikt aan
Meindert Rozema.

In de jaren 70 was hij voorzitter van de VV Tolbert. Hij was initiatiefnemer en organisator van de bouw van de kantine. Eind jaren 80 en begin jaren 90 was hij bestuurslid bij Oldebert. Daar was hij ondermeer de aanjager van het wijkonderzoek. Dit onderzoek was aanleiding tot het zeer actieve en succesvolle beleid dat Oldebert toen voerde. In 1994 was hij vanuit Oldebert medeoprichter en initiatiefnemer van de stichting Fredewalda. In 1997 werd hij voorzitter van deze stichting, en hij heeft Fredewalda het gezicht en de status gegeven die het nu heeft. Nu nog steeds is Meindert actief binnen de werkgroep die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de Cazemier boerderij.

co2

De regering heeft plannen om CO2 in een gasveld op te slaan in Tolbert. Een deel van het gasveld bevindt zich onder de woonwijken van Tolbert (De Linden) en Leek (Nienoordsrand) en strekt zich uit tot Boerakker. Op de tekening is het gasveld zichtbaar als een donkere vlek bij nummer 4.
Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, heeft een enquête via internet gehouden om de mening van de inwoners van Tolbert en omgeving te peilen over de mogelijke CO2 opslag in het gasveld in Tolbert. Via www.oldebert.nl zijn de deelnemers voorafgaand aan de enquête geïnformeerd over de argumenten van voor- en tegenstanders van CO2 opslag.
Binnen één week hebben bijna 300 personen deelgenomen aan de enquête, waarvan 96% inwoners zijn van Tolbert en omgeving.
Uit de resultaten blijkt dat 92% van de deelnemers tegen opslag van CO2 is in het gasveld bij Tolbert. Vooral de onvoorspelbare gevolgen die CO2-opslag met zich mee kan brengen spelen een zeer grote rol bij de keuze. Daarnaast wordt CO2-opslag als niet verantwoord en onveilig voor mens en milieu gezien. Oldebert heeft op 15 december de uitkomsten van de enquête aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Leek.
De enquête zal nog enige tijd actief blijven om iedereen de gelegenheid te geven om zijn of haar mening te geven op www.oldebert.nl

In het najaar van 2010 heeft Rijkswaterstaat markeringen aangebracht op de A-7 tussen Hoogkerk en Groningen. Gedurende de duur van deze werkzaamheden is verlichting aangebracht. Dit is verplicht bij dit soort werkzaamheden.

In 2010 zullen ook nog sleuven gefreest worden om het water beter af te voeren bij die gedeelten van de weg waar nu verkeersborden geplaatst zijn die waarschuwen om bij regen niet harder dan 90 km per uur te rijden.
In 2011 wordt gestart met groot onderhoud van de A-7. De werkzaamheden kunnen uitlopen tot in 2012. Er wordt gebruik gemaakt van geluidsreducerend asfalt.

Geprobeerd wordt om deze werkzaamheden te combineren met het aanpassen van de vluchtstroken voor het busverkeer.