Uit Tolbert komen ideeën naar voren om gedeelten van het gebied in en rond Tolbert te ontwikkelen als een recreatief gebied, met oog voor cultuur- historische aspecten. Hierbij valt te denken aan:

  • het ontsluiten van de Tolbertervaart;
  • in het verlengde hiervan het heropenen van het Leekster hoofddiep;
  • bestaande groene structuren uitbreiden;
  • een betere (fiets)verbinding tussen Tolbert en de omliggende dorpen en landgoed Nienoord realiseren.

De vier gemeenten in Westerkwartier willen de toeristisch-recreatieve sector verder versterken en uitbreiden. Zij ontvangen uit de LEADER-projecten ettelijke miljoenen voor dit doel. Bij het LEADER-project hebben wij een aantal van deze wensen aangemeld.

Kenmerkend voor het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) zijn de vele kilometers houtsingels. Om dit waardevolle cultuurlandschap te behouden moet veel geld worden gestoken in herstel en onderhoud. De provincie Groningen en de gemeenten Leek, Marum en Grootegast stellen de komende drie jaar extra geld beschikbaar, nl. € 630.000. Met dit geld wordt 75 km extra houtsingels in het ZWK opgeknapt en beheerd. Landschapsbeheer Groningen doet de uitvoering. De overheden hopen dat nu ook bedrijven belangstelling krijgen en wellicht willen investeren in het beheren van houtsingels. Daarom gaan provincie en gemeenten onderzoeken of er bijvoorbeeld een fonds opgezet kan worden om het beheer ook voor de toekomst te garanderen.

Meer info: www.provinciegroningen.nl/actueel

image001

Dorpsbelangen Oldebert heeft in samenwerking met de vereniging Groninger dorpen en een werkgroep bestaande uit inwoners uit Tolbert een dorpsvisie opgesteld. Door middel van keukentafel gesprekken waar alle inwoners uit Tolbert aan konden deelnemen en de al eerder uitgegeven enquête is de dorpsvisie eindelijk een feit. In deze visie hebben de inwoners aangegeven wat ze belangrijk vinden ten aanzien van de voorzieningen in het dorp en de ontwikkeling van de omgeving. Het is een plan tot 2020 voor het verbeteren van Tolbert en de omgeving. Bijv. verbeteren verkeerssituatie, het opknappen van de kom, door het aanleggen van wandel- en fietspaden rond Tolbert en het weer bevaarbaar maken van de Tolbertervaart.

Voordat de visie aan de gemeente wordt gepresenteerd, hebben de inwoners nog één kans tot inspraak. Namelijk woensdag 14 oktober a.s. om 20.00 uur, locatie dorpshuis.

Oldebert wil door het ontwikkelen van een dorpsvisie een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van Tolbert. Een dorpsvisie is een plan door en voor de bewoners. Dit plan laat zien welke ontwikkelingen en ideeën wenselijk en haalbaar zijn om de leefbaarheid van het dorp te behouden c.q. te verbeteren. Oldebert wil de dorpsvisie graag opstellen in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen en Landschapsbeheer. Onlangs heeft de Gemeente Leek toegezegd dit plan te ondersteunen met een subsidie tezamen met het Loket Levende Dorpen. Opgave voor deze werkgroep via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.