image001

Dorpsbelangen Oldebert heeft in samenwerking met de vereniging Groninger dorpen en een werkgroep bestaande uit inwoners uit Tolbert een dorpsvisie opgesteld. Door middel van keukentafel gesprekken waar alle inwoners uit Tolbert aan konden deelnemen en de al eerder uitgegeven enquête is de dorpsvisie eindelijk een feit. In deze visie hebben de inwoners aangegeven wat ze belangrijk vinden ten aanzien van de voorzieningen in het dorp en de ontwikkeling van de omgeving. Het is een plan tot 2020 voor het verbeteren van Tolbert en de omgeving. Bijv. verbeteren verkeerssituatie, het opknappen van de kom, door het aanleggen van wandel- en fietspaden rond Tolbert en het weer bevaarbaar maken van de Tolbertervaart.

Voordat de visie aan de gemeente wordt gepresenteerd, hebben de inwoners nog één kans tot inspraak. Namelijk woensdag 14 oktober a.s. om 20.00 uur, locatie dorpshuis.

Oldebert wil door het ontwikkelen van een dorpsvisie een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van Tolbert. Een dorpsvisie is een plan door en voor de bewoners. Dit plan laat zien welke ontwikkelingen en ideeën wenselijk en haalbaar zijn om de leefbaarheid van het dorp te behouden c.q. te verbeteren. Oldebert wil de dorpsvisie graag opstellen in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen en Landschapsbeheer. Onlangs heeft de Gemeente Leek toegezegd dit plan te ondersteunen met een subsidie tezamen met het Loket Levende Dorpen. Opgave voor deze werkgroep via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.