Op 12 september 2017 start de cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos. Deze cursus is bedoeld voor inwoners van de Westerkwartier-gemeenten die graag politiek actief willen worden binnen hun gemeente en graag te weten willen komen hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

politiek

Enige weken geleden hebben een aantal buurtbewoners van de Oldebertweg (tegenover de ingang bij Novatec), Oldebert gevraagd te willen bemiddelen richting Novatec. De problemen waren o.a.: overvolle grote papiercontainers (waait door de buurt), grote stapel met pallets, lelijk aanzicht vanuit de woningen.(woongenot) Martin Weerd, interim voorzitter van Oldebert heeft toen contact opgenomen met Novatec, die direct bereid waren naar oplossingen te zoeken.
Half mei heeft er een gesprek tussen alle partijen plaatsgevonden en daaruit zijn de volgende oplossingen gekomen:

  • de open papiercontainer wordt een afgesloten type
  • plaatsing van een complete coniferenhaag langs de afrastering (voor/links/rechts)
  • pallets worden verwijderd

 20170414 095536

 Novatec wordt namens de buurt en uiteraard Oldebert, bedankt voor deze snelle en mooie oplossing. Door dit soort samenwerkingen, kunnen we veel bereiken. Oldebert heeft goede relaties met vele overheden en instanties, maak er gebruik van en doe met ons mee! Wordt daarom lid van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert. Raadpleeg onze website om lid te worden (slecht € 9,00 per jaar, bij automatische afschrijving): www.oldebert.nl of benader 1 van onze bestuursleden, die kan u verder helpen.

In het kader van verbetering van busverbindingen tussen Leek/Tolbert en de stad Groningen, is onlangs het eerste project gerealiseerd en wel een keerlus bij de Bousemalaan/Oldebertweg.

Verder worden er een aantal rotondes aangepast met nog een aantal werkzaamheden, die hieronder schematisch zijn aangeven.

Oldebert zal e.e.a. blijven volgen en haar leden via de website op de hoogte houden.

 

Van de Gemeente Leek/Provincie Groningen heeft Oldebert een bericht ontvangen, dat de geplande aanpassingen aan

de rotondes bij garage Smidts en bij de rotonde Auwemalaan/ Lindensteinlaan (Plan B1) is verschoven naar Q2 en Q3 2018.

Een jaar later dus.

planning

Ook de gemeente Leek maakt gebruik van Verbeterdebuurt. Verbeterdebuurt.nl is hét meldingsplatform voor de openbare ruimte waar iedereen aan kan meedoen. Het verlaagt de drempel voor het melden van problemen én het aandragen van ideeën voor de buurt. Problemen over de directe woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil of vernielingen kunnen direct gemeld worden. Inwoners zetten zo hun klachten letterlijk op de kaart. Bovendien kan Verbeterdebuurt worden ingezet om aan de slag te gaan met zelfbedachte ideeën. Zo kunnen inwoners samen met elkaar de leefomgeving helpen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn aan het aanleggen van een buurtmoestuin, een sportveldje of de organisatie van buurtbarbecue.  

Een snelle oplossing

Verbeter de buurt maakt niet alleen de meldingen zichtbaar, maar ook de stand van zaken. Een doorgegeven probleem komt direct in de werkplanning van onze medewerkers terecht, zodat de melding ook een zichtbaar vervolg krijgt. Wanneer een probleem is opgelost, is dat eenvoudig te zien doordat de rode punaise verandert in een groene vlag.

Verbeterdebuurt bestaat sinds 2009 en verwerkt 10.000 meldingen per jaar. Ongeveer 75% van alle Nederlandse gemeenten doet actief mee aan Verbeterdebuurt.