Enige weken geleden hebben een aantal buurtbewoners van de Oldebertweg (tegenover de ingang bij Novatec), Oldebert gevraagd te willen bemiddelen richting Novatec. De problemen waren o.a.: overvolle grote papiercontainers (waait door de buurt), grote stapel met pallets, lelijk aanzicht vanuit de woningen.(woongenot) Martin Weerd, interim voorzitter van Oldebert heeft toen contact opgenomen met Novatec, die direct bereid waren naar oplossingen te zoeken.
Half mei heeft er een gesprek tussen alle partijen plaatsgevonden en daaruit zijn de volgende oplossingen gekomen:

  • de open papiercontainer wordt een afgesloten type
  • plaatsing van een complete coniferenhaag langs de afrastering (voor/links/rechts)
  • pallets worden verwijderd

 20170414 095536

 Novatec wordt namens de buurt en uiteraard Oldebert, bedankt voor deze snelle en mooie oplossing. Door dit soort samenwerkingen, kunnen we veel bereiken. Oldebert heeft goede relaties met vele overheden en instanties, maak er gebruik van en doe met ons mee! Wordt daarom lid van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert. Raadpleeg onze website om lid te worden (slecht € 9,00 per jaar, bij automatische afschrijving): www.oldebert.nl of benader 1 van onze bestuursleden, die kan u verder helpen.

In het kader van verbetering van busverbindingen tussen Leek/Tolbert en de stad Groningen, is onlangs het eerste project gerealiseerd en wel een keerlus bij de Bousemalaan/Oldebertweg.

Verder worden er een aantal rotondes aangepast met nog een aantal werkzaamheden, die hieronder schematisch zijn aangeven.

Oldebert zal e.e.a. blijven volgen en haar leden via de website op de hoogte houden.

 

Van de Gemeente Leek/Provincie Groningen heeft Oldebert een bericht ontvangen, dat de geplande aanpassingen aan

de rotondes bij garage Smidts en bij de rotonde Auwemalaan/ Lindensteinlaan (Plan B1) is verschoven naar Q2 en Q3 2018.

Een jaar later dus.

planning

Ook de gemeente Leek maakt gebruik van Verbeterdebuurt. Verbeterdebuurt.nl is hét meldingsplatform voor de openbare ruimte waar iedereen aan kan meedoen. Het verlaagt de drempel voor het melden van problemen én het aandragen van ideeën voor de buurt. Problemen over de directe woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil of vernielingen kunnen direct gemeld worden. Inwoners zetten zo hun klachten letterlijk op de kaart. Bovendien kan Verbeterdebuurt worden ingezet om aan de slag te gaan met zelfbedachte ideeën. Zo kunnen inwoners samen met elkaar de leefomgeving helpen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn aan het aanleggen van een buurtmoestuin, een sportveldje of de organisatie van buurtbarbecue.  

Een snelle oplossing

Verbeter de buurt maakt niet alleen de meldingen zichtbaar, maar ook de stand van zaken. Een doorgegeven probleem komt direct in de werkplanning van onze medewerkers terecht, zodat de melding ook een zichtbaar vervolg krijgt. Wanneer een probleem is opgelost, is dat eenvoudig te zien doordat de rode punaise verandert in een groene vlag.

Verbeterdebuurt bestaat sinds 2009 en verwerkt 10.000 meldingen per jaar. Ongeveer 75% van alle Nederlandse gemeenten doet actief mee aan Verbeterdebuurt.

 

Op vrijdag 21 april 2017 is op feestelijke wijze de vijftiende AED in gebruik genomen in de gemeente Leek. Deze hangt aan de buitengevel van de Kringloopwinkel van Novatec aan de Oldebertweg 60 in Tolbert. De officiële opening werd verricht door wethouder Hans Morssink van de Gemeente Leek in het bijzijn van vele belangstellenden, die ook kennis konden nemen van hulpdiensten als Ambulance, Brandweer en Politie. N a de officiële ingebruikstelling verzorgde GroningenHartveilig in de kantine van Novatec een presentatie over reanimatie. Er werd uitgelegd hoe het netwerk van burgerhulpverleners HartslagNu werkt. Mensen met een reanimatiecertificaat kunnen zich als burgerhulpverlener aanmelden bij dit netwerk.

aedaed2

Belangstellenden zonder certificaat kunnen zich opgeven voor een cursus, die door de gemeente Leek wordt gesubsidieerd.

U kunt zich opgeven bij: Roelof Uijtermerk: mobiel 06-23121871 of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Als u het gemakkelijker vindt om via Oldebert aan te melden kan dit ook:

dan stuurt u een email naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. (zorgen wij voor de aanmelding)

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In de gemeente Leek zijn er ongeveer 200 burgerhulpverleners die via het systeem van HartslagNu door 112 worden gewaarschuwd voor iemand die getroffen wordt door een hartstilstand. Omdat een reanimatie binnen 6 minuten moet starten, is een goede spreiding van AED’s noodzakelijk.

Als bestuur van Oldebert onderschrijven we dit grote belang en roepen onze leden, maar ook niet-leden op om zich als vrijwilliger aan te melden. Hoe meer mensen een AED kunnen bedienen, des te groter is de overlevingskans voor de betrokkenen, dat kan ook U zijn!

De plaatsing van de AED is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ondernemersfonds van Leek (OVL). Het initiatief voor deze AED is genomen door Novatec, waar

we directeur Henk Hofman en zijn medewerkers erg dankbaar voor zijn.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

Tolbert, een dorp waar wonen, werken en recreëren optimaal veilig is.