aedOp vrijdag 21 april 2017 wordt op feestelijke wijze de vijftiende AED in gebruik genomen in de gemeente Leek.

Dat gebeurt tussen 15.00 en 17.00 uur bij de Kringloopwinkel van Novatec aan de Oldebertweg 60 in Tolbert. Om 16.00 uur verricht wethouder Hans Morssink de officiële handeling.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In de gemeente Leek zijn er ongeveer 200 burgerhulpverleners die via het systeem van HartslagNu door 112 worden gewaarschuwd voor iemand die getroffen wordt door een hartstilstand. Omdat een reanimatie binnen 6 minuten moet starten, is een goede spreiding van AED’s noodzakelijk.

De AED in Tolbert wordt geplaatst aan de buitengevel van de Kringloopwinkel. Na de officiële ingebruikstelling verzorgt GroningenHartveilig om 16.30 uur in de kantine van Novatec een presentatie over reanimatie. Ook wordt uitgelegd hoe het netwerk van burgerhulpverleners HartslagNu werkt. Mensen met een reanimatiecertificaat kunnen zich direct als burgerhulpverlener aanmelden bij dit netwerk. Belangstellenden zonder certificaat kunnen zich na afloop opgeven voor een cursus, die door de gemeente Leek wordt gesubsidieerd.

Tijdens de activiteiten zijn op de locatie parate hulpdiensten aanwezig met onder meer voertuigen van brandweer, politie en ambulance. Iedereen wordt uitgenodigd de ingebruikname en de aansluitende presentatie bij te wonen. Novatec zorgt daarbij voor een drankje en een hapje.

De plaatsing van de AED is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ondernemersfonds van Leek (OVL). Sinds enige tijd hangt er ook een defibrillator aan de gevel van het gemeentehuis van Leek.

Oldebert is gevraagd mee te helpen om e.e.a. onder de aandacht te brengen, hetgeen wij als dorpsvereniging graag doen.

logo OVL3

4gm

In de periode van 10 tot en met 24 april 2017 houden de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de eerste digitale enquête. Het onderwerp van deze enquête is burger- en overheidsparticipatie en raadscommunicatie voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Alle leden van het Westerkwartierpanel ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Aanmelden
Wie ook wil meedenken over dit onderwerp en zich nog niet heeft aangemeld voor het panel kan dit alsnog doen via www.westerkwartierpanel.nl. De gemeenten gebruiken het Westerkwartierpanel om inwoners online mee te laten denken over diverse onderwerpen, die spelen bij de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Deelnemers kunnen de vragenlijsten via mobiele telefoon, tablet, laptop en pc invullen. Naast de online enquête worden diverse doelgroepen in de vier gemeenten op een andere wijze over deze onderwerpen bevraagd.

Privacy
Door het WesterkwartierPanel onder te brengen bij het onafhankelijke onderzoeksbureau Enigma Research wordt de privacy van de inwoners, die deelnemen aan het panel gewaarborgd.

Profielschets voorzitter Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

. Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring

. Heeft visie en draagt deze actief uit

. Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, spreekt in het openbaar

. Heeft het vermogen om mensen en partijen met elkaar te binden

. Zoekt naar consensus tussen betrokkenen

. Heeft de ambitie om er voor de Tolberters te zijn en hen te vertegenwoordigen

. Is doortastend en besluitvaardig

. Beschikt over inlevingsvermogen en vermogen te delegeren

. Heeft behoorlijk netwerk van bedrijven/organisaties/instellingen

. Komt bij voorkeur uit (oud)Tolbert

De taken

. Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern

. Is aanspreekpunt naar de media (pers, radio en tv)

. Is voorzitter van de bestuurs- en jaarvergaderingen

. Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze

. Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging

. Stelt zich op de hoogte van lopende zaken en deelt zijn visie hierop

. Onderhoudt contacten met de gemeente Leek en haar vertegenwoordigers

. Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging

. Neemt initiatieven om de vereniging blijvend te stimuleren

. Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

 

Een ieder die zich in deze profielschets en taken kan vinden en denkt hiervoor in aanmerking te komen,

wordt verzocht contact op te nemen met secretaris Bonne de Boer,

bereikbaar via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 06-55335386.

In verband met het aftreden van Martin Weerd als voorzitter van Oldebert, zal er een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of zich melden voor aanvang van de jaarvergadering 19:00 uur

Voor de gewijzigde agenda <klik hier>

 

 

Bord BousemalaanAfgelopen vrijdag 3 maart 2017 hebben medewerkers van de Gemeente Leek in samenspraak met het HOV bureau de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de werkzaamheden.
Door het plaatsen van bijgaand bord, worden chauffeurs van de Qbuzz er nadrukkelijk op gewezen, dat ze tijdens stilstand op de keerlus, de motor uit moeten doen en de lichten doven (vooral in het donker is dit nodig).
Oldebert dankt alle betrokkenen voor het tot stand komen van deze gewenste aanpassing en heeft Tolbert er een fatsoenlijke in- en uitstapplaats bij gekregen, waarvoor ons aller dank.