Vanaf 24 oktober 2016 starten de voorbereidende infra werkzaamheden voor het project “Aanleg keerlus Bousemalaan” ,welke Roelofs Wegenbouw uitvoert in opdracht van de gemeente Leek. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de start van de werkzaamheden. In het project “Aanleg keerlus Bousemalaan” zijn de afgelopen periode reeds de kabels en leidingen daar waar nodig verlegd. Vanaf 24 oktober wordt daadwerkelijk gestart met de aanleg van de keerlus deze werkzaamheden duren circa 7 weken en zullen halverwege december afgerond zijn. De voorbereidende werkzaamheden die de aankomende week beginnen bestaan uit het opnemen van de bestaande verhardingen en voorbereidende grond werkzaamheden voor de keerlus. Vervolgens wordt de nieuwe busbaan, perron en fietspad aangelegd.

Verkeer

Gedurende de werkzaamheden is de Bousemalaan gestremd ter plaatse van de kruising Oldebertweg/Bousemalaan. Het fietspad langs de Oldebertweg zal beschikbaar blijven voor de fietsers. In een tweetal fases worden de fietsers langs het werk geleid.

Fase 1

Fase 1 betreft de periode wanneer het nieuwe fietspad wordt aangelegd. Tijdens deze periode wordt het huidige fietspad verwijderd en de fundering voor het nieuwe fietspad aangelegd.

image006

Fase 2

Fase 2 betreft de situatie wanneer de fundering van het nieuwe fietspad is aangelegd en toegankelijk is voor de fietsers.

image007

Hierbij nodigen wij leden van Oldebert uit, om naar de Officiële onthulling  van het spoorwegmonument

"Drachtster - Tramlijn"  te komen.

Het Bestuur van Oldebert heeft het initiatief genomen tot realisatie van een nieuw en prominent " monument " ter herinnering aan de Drachtster - Tramlijn.
Het ontwerp voor het "monument " is pro – deo vervaardigd door Waterman Architecten Tolbert ( Peter van Dam ).
De realisatie is mede mogelijk gemaakt door RABO Bank, gemeente Leek, Lions Westerkwartier, OVL en Oldebert vereniging van Dorpsbelangen Tolbert.

tram

De officiële onthulling van het “ monument ”

Drachtster - Tramlijn zal plaatsvinden op

zaterdag 29 oktober 2016.


Locatie : Hoofdstraat 27 Tolbert ( CazemierBoerderij )

Ontvangst met koffie vanaf : 14.00 uur

Tijdstip onthulling : 14.30 uur

De onthulling zal plaatsvinden door : dat houden wij nog geheim

Lezing Drachtster- Tramlijn 15.00 uur : Albert Graansma

Einde bijeenkomst circa 15.30 uur

De provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen samen een regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. De provincie Groningen stelt 30 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een lening en de EBG en de NCG elk 5 miljoen in de vorm van een subsidie. De subsidie is speciaal bedoeld voor de negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Met de regeling moeten Groningers die nu nog geen breedbandverbinding hebben ook kunnen profiteren van de voordelen van snel internet. Daarbij wordt het aardbevingsgebied als eerste ontsloten. De regeling is bedoeld voor marktpartijen en bewonersinitiatieven die voor een groot aantal adressen tegelijk snel internet in de provincie willen aanleggen. Het doel is dat eind 2018 alle inwoners van de provincie kunnen beschikken over snel internet.  

Toegang tot snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in de provincie Groningen. Ondernemers hebben een snel werkende internetaansluiting nodig om hun werk te kunnen doen. Nu komt het nog vaak voor dat ondernemers hun werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren of scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Door ook in het buitengebied snel internet aan te bieden, blijft de hele provincie een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Groningen is dan de eerste provincie in Nederland waar alle bewoners beschikken over snel internet.

Ondernemersklimaat
Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de komst van de regeling voor snel internet. "Snel internet is onmisbaar voor een goed ondernemersklimaat in onze provincie. Het is een belangrijke voorwaarde om werkgelegenheid voor Groningen te behouden." Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stelt de middelen beschikbaar vanuit het programma ‘Kansrijk Groningen’: “Met deze regeling kunnen de Groningers in het aardbevingsgebied profiteren van snel internet, een belangrijke voorziening waarmee we een impuls geven aan het gebied”. Ook directeur Marco Smit van Economic Board Groningen is zeer te spreken over de regeling. "We zijn blij dat alle bedrijven in Noord-Groningen nu kunnen worden aangesloten op snel internet en dat de regio mede hierdoor een aantrekkelijke plek wordt voor ondernemers om zich te vestigen. Daarbij denken we ook aan scholieren en studenten want zij zijn de ondernemers van morgen.”

Investering
Naar schatting hebben op dit moment 14.000 adressen nog geen toegang tot snel internet. Daarbij gaat het om bewoners en bedrijven. Volgens berekeningen kost het ongeveer 57 miljoen euro om voor deze mensen een snelle internetverbinding beschikbaar te stellen. Door de hoge investeringskosten van snel internet in buitengebieden is het voor telecomaanbieders niet rendabel om dit in het buitengebied aan te leggen. Daarom stellen de provincie, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar.  Naar verwachting wordt de regeling in de eerste week van oktober opengesteld.  

Boombank 2IMG 0925 822

Bij de kroning van Willem Alexander tot Koning der Nederlanden is door de gemeente een Koningslinde geschonken aan alle dorpen in onze gemeente. Het bestuur van Oldebert vond een boom zonder een boombank geen echte Koningsboom. Daarom werd ongeveer twee jaar geleden besloten een boombank beschikbaar te stellen aan Fredewalda, de eigenaar van de grond waar de boom is geplant.
Zaterdag 18 juni 2016 was het zover dat de boombank kon worden overgedragen aan Fredewalda en natuurlijk aan de bewoners van ons mooie Tolbert. Helaas waren er een paar kleinigheidjes waardoor de bank niet kon blijven staan. De aanvullende werkzaamheden worden door de vrijwilligers van Fredewalda zo spoedig mogelijk uitgevoerd en krijgt de boombank zijn definitieve plaats, rondom de Koningsboom. Deze vrijwilligers verzetten enorm veel werk bij de CazemierBoerderij en het bestuur van Oldebert, namens alle bewoners van Tolbert, is hen hiervoor zeer erkentelijk en dankt hen hiervoor zeer hartelijk.

Boombank 2

Dinsdag 17 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest in het gemeentehuis te Leek. Hierbij is het onderdeel van dit plan in Tolbert en Leek toegelicht. Belangrijk hierbij is dat de halteplaats in De Linde definitief blijft (zie bijgaande kaart). De actie van Oldebert, in samenwerking met de bewoners van De Linde, is dus succesvol geweest. Tevens blijkt uit deze plannen dat geen rekening wordt gehouden met een eventuele verplaatsing van Poiesz supermarkt naar het terrein van de voormalige huishoudschool. De actie van Oldebert, in nauwe samenwerking met de Handelsvereniging Tolbert, heeft ook hierbij ook een grote rol gespeeld.
Meer informatie over het HOV Leek-Groningen kunt u vinden op de website van de Gemeente Leek.

hov