Gratis Quick scan bij notaris Nielsen, Groningen

Geacht lid(leden) van Oldebert,

Op de Jaarvergadering van 21 maart j.l. heeft na de vergadering notaris Ariën Nielsen een zeer interessante lezing gehouden over met name erfrecht. Alle aanwezigen kregen na afloop van zijn boeiend betoog, een GRATIS Quick scan aangeboden, middels een waardecheque.

waardecheck

 

Het bestuur van Oldebert heeft gemeend alle leden een kans te moeten geven, om deze waardecheque te verkrijgen.

Bent u geïnteresseerd om hiervan gebruik te maken, dan is een emailbericht of een telefoontje voldoende om hiervoor in aanmerking te komen.

Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 06-55335386 (secr. Bonne de Boer)
Vervolgens zorgen wij ervoor dat u de waardecheque in de brievenbus krijgt, daarna maakt u zelf een afspraak met het kantoor van Broekema-Nielsen in Groningen, telefoon: 050-5207910 en vraagt om een afspraak met Dhr. Nielsen.

waardecheck2

Geachte leden en niet leden van Oldebert,

De geplande Raadsvergadering van a.s. donderdag 17 maart in het Gemeentehuis te Leek, is hierbij geannuleerd.

Graag dit bericht met uw omgeving delen, zodat niemand voor niets naar het Gemeentehuis gaat.

Voor de reden zie bericht hieronder Poiesz en Tolbert gaan samen de uitdaging aan!!

poiesz

Poiesz en Tolbert gaan samen de uitdaging aan!!

Niet tegen elkaar maar met elkaar”

Initiatief voor relocatie van Poiesz in Tolbert van tafel

In de afgelopen periode is er rondom de Poiesz supermarkt in Tolbert grote onrust ontstaan. De angel binnen de discussie is het initiatief dat Poiesz heeft genomen om te sonderen of er politieke gedragenheid is voor de relocatie van de Poiesz supermarkt in Tolbert.

De directie van Poiesz is, op z’n zachtst gezegd, zeer ongelukkig met de onrust die is ontstaan. Tijdens een bijeenkomst op maandag 14 maart jl. met een aantal betrokken Tolbertenaren heeft algemeen directeur Piet Smit hierover gezegd dat er een einde moet komen aan de fase waarin er sprake is van twee kampen. “We hebben een gezamenlijk belang en Poiesz wil graag nader in gesprek met alle stakeholders over de mogelijke oplossingen”, aldus Smit.

Tijdens de bijeenkomst van maandag jl. in de Postwagen te Tolbert, die op initiatief van onder andere de vereniging voor Dorpsbelangen Oldebert was georganiseerd, kreeg directeur Smit de gelegenheid om vanuit Poiesz uitleg te geven over de voorgeschiedenis, de directe aanleiding voor de initiatieven en de huidige stand van zaken. Een vijfentwintigtal betrokkenen was aanwezig om te luisteren, een alternatieve planrichting voor te leggen en in gesprek te gaan met elkaar.

In een goede sfeer is over en weer helderheid verschaft en meer begrip ontstaan. Daarnaast is de basis gelegd voor vervolgoverleg waarbij Piet Smit, namens Poiesz, concreet de toezegging heeft gedaan om vooreerst de plannen voor relocatie van de Poiesz supermarkt naar een locatie buiten het centrum van Tolbert, in te trekken. Op deze manier kan in alle rust en in gezamenlijkheid gesproken worden over de eventuele alternatieven die er wellicht nog zijn om de Poiesz supermarkt voor het centrum van Tolbert te behouden. Vanuit een aantal initiatiefnemers is er alvast concreet een praatplan uitgewerkt waarover binnenkort verder wordt gesproken.

Inmiddels heeft de directie van Poiesz Supermarkten B.V. de gemeente Leek laten weten dat het initiatief tot relocatie van de Poiesz supermarkt in Tolbert vooreerst wordt ingetrokken. In lijn daarmee heeft Poiesz het verzoek gedaan om de openbare Raadsvergadering, die gepland staat voor donderdag 17 maart a.s., te cancelen. “Het is in ieders belang dat er rust komt op basis waarvan we met elkaar kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor alle betrokkenen in Tolbert”, aldus Smit.

De komende periode zal Poiesz ook de inwoners van Tolbert nader informeren zodat een ieder weer volledig op de hoogte is van de actuele stand van zaken.

Geachte leden,

 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Jaarvergadering van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert. De jaarvergadering zal plaatsvinden op:

maandag 21 maart 2016 om 19.00 uur in

 

De CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert.

 

We nodigen u en geïnteresseerde niet - leden van harte uit om mee te praten over de dorpsbelangen en de leefbaarheid van Tolbert en de mogelijke verhuizing Poeisz Super.

 

BIJZONDERE AANDACHT NA AFLOOP VAN DE VERGADERING, NL.:(aanvang ca. 20.45 uur)

 

Voorlichting notaris A. Nielsen, kantoorhoudend in Groningen, maar wonend in Tolbert, over Erfrecht, Testamenten en Samenlevingscontracten. Na zijn betoog

is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

 

Rechts op de website kunt onder het item Jaarvergadering 2016 de volgende documenten downloaden:

  • agenda jaarvergadering 2016
  • notulen jaarvergadering 2015
  • jaarverslag 2015

 

De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zullen tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd.

 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zéér op prijs,

van harte welkom zijn ook aan NIET leden van Oldebert!

Als supermarkt Poiesz uit het centrum vertrekt, vrezen ondernemers in Tolbert omzetderving. Maandagavond kwamen de zorgen op tafel.

Belangstelling

Over belangstelling van de Leekster politiek had Tolbert maandagavond geen klagen. Alle raadsfracties gaven gehoor aan de uitnodiging van de handelsvereniging om over het dreigende vertrek van supermarkt Poiesz uit het centrum van Tolbert te praten. Afzeggingen waren er wel. In een keurig briefje liet het college van B en W op voorhand weten verstek te laten gaan. ,,Naar onze mening hoort de politieke discussie in de raadszaal te worden gevoerd’’, luidde het argument. Ook topman Piet Smit van supermarktketen Poiesz had deze avond dringend andere verplichtingen. Zijn plaats werd ingenomen door zijn bedrijfsleider Teake Oostra.

Gangmaker

Gangmaker van de avond was spijkerbroekenverkoper Anne Heerke Lourens. ,,Teake is een vooruitgeschoven pion van Poiesz. We gaan vanavond niet massaal op Teake schieten’’, sprak Lourens bij de aftrap van de avond af met de ruim veertig belangstellenden. Op de huidige locatie in het hart van het dorp beschikt Poiesz over 800 vierkante meter. De grootgrutter wil nieuwbouw plegen op de plek van de voormalige huishoudschool aan de Auwemalaan aan de rand van het dorp. Daar krijgt Poiesz straks 600 vierkante meter extra ter beschikking.

Grote zorgen

Voor de zittende middenstand in het dorp is het vertrek van de supermarkt een aderlating. De zorgen hierover zijn groot. Ondernemer Lourens verwoordde dit kernachtig: ,,Een dorpscentrum kan niet zonder supermarkt. Andersom kan een supermarkt wel zonder centrum.’’ Om de verhuizing naar de rand van Tolbert mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan gewijzigd. Daarover beslist de raad. De raadsleden lieten deze avond het achterste van hun tong niet zien. Maar de oppositie-fracties VVD, D66 en ChristenUnie zijn in ieder geval kritisch. ,,Als Dirk van den Broek had gevraagd een supermarkt te mogen openen in de oude huishoudschool denk ik dat hij bot had gevangen bij de gemeente’’, zei Koos Siegers (ChristenUnie).

De koppen bij elkaar

Wat doet Poiesz als zij niet mag verhuizen naar de nieuwe locatie? ,,Daar zeg ik niks over’’, antwoordde bedrijfsleider Oostra. Op voorstel van manege-eigenaar Louwe Mulder steken handelsvereniging en dorpsbelangen Oldebert binnenkort de koppen bij elkaar. Zij gaan na of door aankoop van panden wellicht uitbreiding mogelijk is van Poiesz op de huidige locatie. Zij overleggen vervolgens met de supermarktdirectie of een alternatief aan de politiek kan worden voorgelegd. Koos Bijlsma