Nieuws

Sinds de eerste helft van 2015 heeft de Stichting Dorpshuis Tolbert een nieuw bestuur. Het 'oude ' bestuur bestond nog uit een persoon namelijk Albert Berends. Hij is lange tijd administrateur en bestuurslid geweest, laatstelijk als penningmeester, maar is kortgeleden teruggetreden als bestuurslid.
Gelukkig zijn vier inwoners van Tolbert bereid gevonden zitting te nemen in het Stichtingbestuur. Het bestuur bestaat nu uit; Joop Schuurman (voorzitter), Hedde Wierenga ( penningmeester), Jan van der Veen ( administrateur) en Bé Bosman (penningmeester).

Open Huis op zaterdag 7 november 2015
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Tolbert nodigt u graag uit voor een "open huis" op zaterdag 7 november 2015 van 15.30 tot 17.30 uur in de CazemierBoerderij, om kennis te maken met het nieuwe bestuur en om van gedachten te wisselen over de plaats en functie van het Dorpshuis in ons dorp.

Diverse malen hebben inwoners, met name wonende aan de Oldebertweg in Tolbert, het bestuur van Oldebert gevraagd de rammelende rioolputten onder de aandacht van de Gemeente Leek te brengen. Door o.a. de inspanningen van Oldebert gaat de weg op de schop en hopen we dat de problemen worden opgelost. Zie hieronder het bericht van de Gemeente!

Nieuwsbericht

Asfaltwerkzaamheden binnen de gemeente Leek
Van 12 oktober tot 1 november 2015 worden in de gemeente Leek op diverse plaatsen asfaltwerkzaamheden uitgevoerd.

Oldebertweg gestremd van 26 t/m 31 oktober 2015
In de week van 26 tot en met zaterdag 31 oktober 2015 is de Oldebertweg te Tolbert gestremd.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden
De werkzaamheden zijn gevoelig voor weersinvloeden en kunnen zowel korter als langer duren.

oldebertweg

FruitdagOp zaterdag 24 oktober houden de "Vrienden van het Oude Fruit" in en om de CazemierBoerderij in Tolbert een fruitshow van honderden oude fruitrassen.
Daarnaast wordt onder anderen "hoe leer ik enten" gedemonstreerd, is imker Wynia aanwezig met het verhaal van de bijen en zijn er nog diverse andere demonstraties.
Voor de jeugd is er: "pompoen snijden", hoe doe je dat.
Het fruit kan uiteraard ook worden gekocht.
Voor meer informatie zie de website van Fredewalda.

Openingstijden: 10.00 – 16.00 uur. Toegang Gratis

De schrik en de verslagenheid was groot afgelopen zondagavond, nadat het Dorp Tolbert volledig verwoest was. Wel het dorp Tolbert uit 1925, op de prachtige maquette van Fredewalda. In eerste reactie gaf het bestuur aan dat de tentoonstelling dus maar drie weken eerder moest gaan sluiten. Bij nader inzien is echter besloten om toch gewoon open te blijven tot aan het einde van de maand. Het verhaal blijft gewoon te vertellen en iedere bezoeker kan dan ook met eigen ogen de verwoesting zien. Dus de hele maand oktober uit op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur in de CazemierBoerderij in Tolbert.

Op 1 november sluit het museum volgens de planning.

maqramp

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Leek heeft besloten om de raad voor te stellen een begrotingswijziging door te voeren en B&W te machtigen tot het doen van uitgaven voor het project. Dit voorstel wordt behandeld in een openbare vergadering van de raad op 7 oktober 2015, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten van Groningen op 23 september 2015 een zogenaamd realisatiebesluit nemen, waarbij het restant van de benodigde financiële middelen voor het project HOV Leek beschikbaar wordt gesteld.

 

Verder hebben B&W besloten om het Uitvoeringsprogramma HOV Leek vast te stellen. Dit Uitvoeringsprogramma bevat een globale planning voor de realisatie van het maatregelenpakket en kan tussentijds wijzigen, afhankelijk van de voortgang.

Voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma zijn de volgende criteria gehanteerd:        

  • de bijdrage van de maatregel aan de projectdoelstelling(en);

  • of er voor realisatie nog een planologische procedure moet worden doorlopen;

  • afstemming met beheer- en onderhoudsprogramma’s van gemeente en provincie (werk met werk maken);

  • de omvang van de investering;

  • zo spoedig mogelijk de schop de grond in;

  • maatschappelijk belang;

  • bereikbaarheid tijdens de realisatie.

De maatregelen zijn in 5 clusters ondergebracht. De start van de eerste uitvoeringswerkzaamheden is gepland in het 1e kwartaal van 2016. Zoals toegezegd tijdens de informatie- en participatiebijeenkomsten worden (vertegenwoordigers van) belanghebbende partijen bij de uitwerking en realisatie van de, door de raad vastgestelde maatregelen betrokken.

                                                                                                                   2016               2017
                                                                                                                  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
B-1 10. Rotonde Auwemalaan – Lindesteinlaan                            O    O    O    U   U   U  G
        11. Halte De Beelen                                                                      O    O    O    U   U   U  G
        12. Rotonde Tolbert                                                                       O    O    O    U   U   U  G
        14. Halte B. van Rasquertstraat                                                  O    O    O    U   U   U  G
        15. Halte Kalkoven                                                                        O    O   O     U   U   U  G
        OHG Onderhoud Auwemalaan                                                   O    O   O     U   U   U  G
B-2 13. Keerpunt Bousemalaan                                                          O   O    U   G

O = Ontwerp en voorbereiding, incl. ruimtelijke procedures
U = Uitvoering van de werkzaamheden
G = Gereed, daarna overdracht en onderhoud.