Nieuws

TOLBERT – Met ingang van 1 maart is woonwijk De Linde in Tolbert weer per bus bereikbaar. Door het aanleggen van een zogenoemde keerlus kan Qbuzz ook de bushaltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan aandoen. Hiermee lopen gemeente Leek het het OV-bureau Groningen Drenthe alvast vooruit op een definitieve oplossing voor het busvervoer tussen Leek en de stad Groningen.

Sinds de invoering van de dienstregeling 2014 kwamen de bussen niet meer aan de Oldebertweg in Tolbert. Dit kwam onder andere door de koppeling van de lijn in Leek en Tolbert aan stadslijn 3 in Groningen (van het hoofdstation naar Lewenborg). Q-link ging vaker rijden, maar een nadelig gevolg van deze doorkoppeling was dat er minder tijd was voor de route binnen Leek en Tolbert.

Oplossing na protesten

Na protesten uit de buurt is in overleg met het OV-bureau, Qbuzz en de provincie Groningen in de huidige dienstregeling een oplossing gevonden voor een halte in Tolbert. Zoekend naar de maximale rek in Q-link 3 is er een mogelijkheid om tot de Bousemalaan in Tolbert door te rijden. De bus gaat hier keren op het terrein van Stichting de Zijlen, nabij het afgebroken pand aan de Oldebertweg 63 te Tolbert.

Tijdelijke haltes

Voorzitter van het OV-bureau Mark Boumans: ,,Bij iedere vernieuwing van een dienstregeling komen er knelpunten naar boven die we dan in goed overleg met de omgeving zo passend mogelijk oplossen. De maatregel die we in Tolbert nemen betekent dat ook De Linde optimaal van de snelle Q-link bus gebruik kan maken.” De tijdelijke haltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan zijn vanaf zondag 1 maart 2015 te gebruiken, dus na de krokusvakantie. Deze haltes blijven intact totdat een definitieve oplossing op de locatie Oldebertweg-Bousemalaan gerealiseerd is.

Artikel geplaatst door Merijn Slagter op 14-01-15 15:00.

 

TOLBERT – Met ingang van 1 maart is woonwijk De Linde in Tolbert weer per bus bereikbaar. Door het aanleggen van een zogenoemde keerlus kan Qbuzz ook de bushaltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan aandoen. Hiermee lopen gemeente Leek het het OV-bureau Groningen Drenthe alvast vooruit op een definitieve oplossing voor het busvervoer tussen Leek en de stad Groningen.

Sinds de invoering van de dienstregeling 2014 kwamen de bussen niet meer aan de Oldebertweg in Tolbert. Dit kwam onder andere door de koppeling van de lijn in Leek en Tolbert aan stadslijn 3 in Groningen (van het hoofdstation naar Lewenborg). Q-link ging vaker rijden, maar een nadelig gevolg van deze doorkoppeling was dat er minder tijd was voor de route binnen Leek en Tolbert.

Oplossing na protesten

Na protesten uit de buurt is in overleg met het OV-bureau, Qbuzz en de provincie Groningen in de huidige dienstregeling een oplossing gevonden voor een halte in Tolbert. Zoekend naar de maximale rek in Q-link 3 is er een mogelijkheid om tot de Bousemalaan in Tolbert door te rijden. De bus gaat hier keren op het terrein van Stichting de Zijlen, nabij het afgebroken pand aan de Oldebertweg 63 te Tolbert.

Tijdelijke haltes

Voorzitter van het OV-bureau Mark Boumans: ,,Bij iedere vernieuwing van een dienstregeling komen er knelpunten naar boven die we dan in goed overleg met de omgeving zo passend mogelijk oplossen. De maatregel die we in Tolbert nemen betekent dat ook De Linde optimaal van de snelle Q-link bus gebruik kan maken.” De tijdelijke haltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan zijn vanaf zondag 1 maart 2015 te gebruiken, dus na de krokusvakantie. Deze haltes blijven intact totdat een definitieve oplossing op de locatie Oldebertweg-Bousemalaan gerealiseerd is.

Artikel geplaatst door Merijn Slagter op 14-01-15 15:00.
- See more at: http://www.de-midweek.nl/gemeentenieuws/25303/de-linde-tolbert-weer-per-bus-bereikbaar/#sthash.IqC4GvTn.dpuf

TOLBERT – Met ingang van 1 maart is woonwijk De Linde in Tolbert weer per bus bereikbaar. Door het aanleggen van een zogenoemde keerlus kan Qbuzz ook de bushaltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan aandoen. Hiermee lopen gemeente Leek het het OV-bureau Groningen Drenthe alvast vooruit op een definitieve oplossing voor het busvervoer tussen Leek en de stad Groningen.

Sinds de invoering van de dienstregeling 2014 kwamen de bussen niet meer aan de Oldebertweg in Tolbert. Dit kwam onder andere door de koppeling van de lijn in Leek en Tolbert aan stadslijn 3 in Groningen (van het hoofdstation naar Lewenborg). Q-link ging vaker rijden, maar een nadelig gevolg van deze doorkoppeling was dat er minder tijd was voor de route binnen Leek en Tolbert.

Oplossing na protesten

Na protesten uit de buurt is in overleg met het OV-bureau, Qbuzz en de provincie Groningen in de huidige dienstregeling een oplossing gevonden voor een halte in Tolbert. Zoekend naar de maximale rek in Q-link 3 is er een mogelijkheid om tot de Bousemalaan in Tolbert door te rijden. De bus gaat hier keren op het terrein van Stichting de Zijlen, nabij het afgebroken pand aan de Oldebertweg 63 te Tolbert.

Tijdelijke haltes

Voorzitter van het OV-bureau Mark Boumans: ,,Bij iedere vernieuwing van een dienstregeling komen er knelpunten naar boven die we dan in goed overleg met de omgeving zo passend mogelijk oplossen. De maatregel die we in Tolbert nemen betekent dat ook De Linde optimaal van de snelle Q-link bus gebruik kan maken.” De tijdelijke haltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan zijn vanaf zondag 1 maart 2015 te gebruiken, dus na de krokusvakantie. Deze haltes blijven intact totdat een definitieve oplossing op de locatie Oldebertweg-Bousemalaan gerealiseerd is.

Artikel geplaatst door Merijn Slagter op 14-01-15 15:00.
- See more at: http://www.de-midweek.nl/gemeentenieuws/25303/de-linde-tolbert-weer-per-bus-bereikbaar/#sthash.IqC4GvTn.dpufTOLBERT – Met ingang van 1 maart is woonwijk De Linde in Tolbert weer per bus bereikbaar. Door het aanleggen van een zogenoemde keerlus kan Qbuzz ook de bushaltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan aandoen. Hiermee lopen gemeente Leek het het OV-bureau Groningen Drenthe alvast vooruit op een definitieve oplossing voor het busvervoer tussen Leek en de stad Groningen.

Sinds de invoering van de dienstregeling 2014 kwamen de bussen niet meer aan de Oldebertweg in Tolbert. Dit kwam onder andere door de koppeling van de lijn in Leek en Tolbert aan stadslijn 3 in Groningen (van het hoofdstation naar Lewenborg). Q-link ging vaker rijden, maar een nadelig gevolg van deze doorkoppeling was dat er minder tijd was voor de route binnen Leek en Tolbert.
Oplossing na protesten

Na protesten uit de buurt is in overleg met het OV-bureau, Qbuzz en de provincie Groningen in de huidige dienstregeling een oplossing gevonden voor een halte in Tolbert. Zoekend naar de maximale rek in Q-link 3 is er een mogelijkheid om tot de Bousemalaan in Tolbert door te rijden. De bus gaat hier keren op het terrein van Stichting de Zijlen, nabij het afgebroken pand aan de Oldebertweg 63 te Tolbert.
Tijdelijke haltes

Voorzitter van het OV-bureau Mark Boumans: ,,Bij iedere vernieuwing van een dienstregeling komen er knelpunten naar boven die we dan in goed overleg met de omgeving zo passend mogelijk oplossen. De maatregel die we in Tolbert nemen betekent dat ook De Linde optimaal van de snelle Q-link bus gebruik kan maken." De tijdelijke haltes aan de Oldebertweg ter hoogte van de Bousemalaan zijn vanaf zondag 1 maart 2015 te gebruiken, dus na de krokusvakantie. Deze haltes blijven intact totdat een definitieve oplossing op de locatie Oldebertweg-Bousemalaan gerealiseerd is.
Artikel geplaatst door Merijn Slagter op 14-01-15 15:00.
- See more at: http://www.de-midweek.nl/gemeentenieuws/25303/de-linde-tolbert-weer-per-bus-bereikbaar/#sthash.IqC4GvTn.dpuf

IMG 6554 Wiebe C Tolbeterpenning 600In het " Steakhouse" van De Postwagen in Tolbert werd zaterdagavond 3 januari 2015 de Nijjoarsvezide van Tolbert gehouden. Georganiseerd door Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, Oudheidkamer Fredewalda, Rederijkerskamer Vredewold en Stichting Volksvermaken.
Naast een terugblik door Piet de Vries (in het Westerkwartiers) op het afgelopen jaar 2014 en een vooruitblik naar 2015, stond de Nijjoarsvezide toch vooral in het teken van het uitreiken van de Tolberter Erepenning.
Deze onderscheiding ging dit jaar naar Wiebe Cazemier, eigenaar van Grondverzetbedrijf W. Cazemier te Tolbert (op de foto samen met zijn vrouw Bertha ) Wiebe heeft zich zowel persoonlijk als met zijn bedrijf jarenlang op diverse vlakken voor de gehele gemeenschap in Tolbert ingezet. Je kunt eigenlijk niets opnoemen in Tolbert of hij is erbij betrokken en hij staat altijd gereed om de helpende hand toe te steken.
De Tolberter Erepenning is in 2006 door Oldebert in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap.

Tijdens de Kerstmarkt in de HJC Manege te Tolbert was Oldebert(vereniging van dorpsbelangen Tolbert), wederom met een stand vertegenwoordigd.
Het doel was zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.
Om aandacht te trekken was een raadspel bedacht :

"raad het juiste gewicht van de boodschappen in de mand
".

Poiesz Supermarkt Tolbert had hieraan hun medewerking verleend.
Zo'n 350 mensen hadden deelgenomen.

Het juiste gewicht van alle boodschappen was: 24,737 kg. De laagste schatting was 3,005 kg., de hoogste maar liefst 100,003 kg.
Gelukkig kon Oldebert een aantal nieuwe leden verwelkomen.


Oldebert is het platform voor alles wat het dorp aangaat, wat anders of verbetert kan/moet worden. Ze heeft een goede ingang naar de Gemeente Leek, waar een individu alleen geen vuist kan maken.

prijs

Op de foto:
Mevr. Blom uit Tolbert (eerste prijs = €25,00),
Mevr. Aalders uit Tolbert (tweede prijs = € 15,00)
Dhr. Emmens uit Peize (derde prijs = € 10,00).
Op de achterste rij Dhr. de Boer, Oldebert en
bedrijfsleider Dhr. Oostra, Poiesz Tolbert.

De Tolberter Nijjoarsvezide 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Volksvermaken Tolbert, de Rederijkerskamer Vredewold, de Oudheidkamer Fredewalda en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

Deze Vezide is, zoals gebruikelijk, op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, dus in 2015 op 3 januari.
Tijdens de vezide zal de Tolberter Erepenning 2015 worden uitgereikt.

Alle inwoners van Tolbert worden uitgenodigd om hier aanwezig te zijn, een welkomstdrankje en de soep staan klaar!

De locatie is dit jaar Steakhouse van de Postwagen, Hoofdstraat 53 te Tolbert.
Het tijdstip is van 17:00 tot 19:00 uur.