Nieuws

img 8547Het OV bureau heeft de bushalte Oldebertweg / Bousemalaan laten vervallen.

Het gevolg van deze maatregel, is dat de wijk de Linde en een deel van het noorden van de gemeente Leek nu geen openbaar vervoer meer binnen een redelijke loopafstand heeft. Bovendien is het lopen vanuit de wijk de Linde, maar ook vanaf Sportpark Rodenburg naar de bushalte Midwolderweg via de Hoofdweg of de Oude Zuiderweg en naar de bushalte Auwemalaan, gevaarlijk bij gebrek aan een voetpad.

De ruim 200 verzamelde handtekeningen zijn op 31 maart 2014 om 16.00 uur, Locatie " Bushalte " Bousemalaan, door Martin Weerd, Voorzitter van Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, aangeboden aan Wethouder Tanja Haseloop van de gemeente Leek en de heer Feringa van het OV Bureau. Er waren circa 120 buurtbewoners en overige belangstellenden aanwezig, Radio Noord heeft live verslag gedaan van de overhandiging van de handtekeningen.

Vooraf was er ook een interview op radio Noord te beluisteren met Hans Hoevenaars, een van de bewoners van de wijk de Linde.

Wethouder Haseloop en de heer Feringa van het OV Bureau zijn nog met elkaar in gesprek over de bushalte Bousemalaan / Industriepark. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar er wordt nog intensief over mogelijke oplossingen gesproken tussen het OV Bureau en de gemeente Leek. De gemeente Leek zal Oldebert op de hoogte houden als er nieuws is te melden.

De verzamelde handtekeningen worden door Wethouder Haseloop ook als ingekomen stuk aan de raadsleden ter kennisname ingebracht.

2014-04-01

Het Bestuur van Oldebert en een aantal inwoners van de wijk De Linde in Tolbert hebben een enquete / handtekeningen actie gehouden onder diegenen die wonen in de wijk De Linde in Tolbert, maar ook van Stichting De Zijlen, Rodenburghal (Sicco Cazemier),Voetbalvereniging TLC, Crisisopvang Den Eikelaar, KC Rodenburg en de andere belanghebbende inwoners van Tolbert over het volgende:

De bushalte Bousemalaan / Industriepark heeft het OV Bureau laten vervallen.

Het gevolg van deze maatregel, is dat de wijk de Linde en een deel van het noorden van de gemeente Leek nu geen openbaar vervoer meer binnen een redelijke loopafstand heeft. Bovendien is het lopen vanuit de wijk de Linde, maar ook vanaf Sportpark Rodenburg naar de bushalte Midwolderweg via de Hoofdweg of de Oude Zuiderweg en naar de bushalte Auwemalaan, gevaarlijk bij gebrek aan een voetpad.
De gehouden enquête heeft inmiddels handtekeningen opgeleverd van alle bewoners / huiseigenaren van de wijk de Linde, als ook van Stichting De Zijlen, Rodenburghal, Crisisopvang Den Eikelaar, KC Rodenburg, die allemaal voor het weer in gebruik nemen / herstellen van de halte Bousemalaan / Industriepark zijn. Tevens kan de halte Bousemalaan / Industriepark dan worden ingericht en gebruikt als keerhalte.
De verzamelde handtekeningen zullen 31 maart 2014 om 16.00 uur, Locatie " Bushalte " Bousemalaan, worden aangeboden aan Wethouder Tanja Haseloop van de gemeente Leek en een vertegenwoordiger van het OV Bureau.
Belangstellenden zijn van harte welkom en de media natuurlijk ook om hier verslag van te doen.

Het Bestuur van Oldebert en een aantal inwoners van de wijk De Linde in Tolbert wil graag de mening weten van diegenen die wonen in de wijk De Linde in Tolbert,maar ook van Stichting De Zijlen, Rodenburghal ( Sicco Cazemier ) Voetbalvereniging TLC, Crisisopvang Den Eikelaar en de andere betrokken inwoners van Tolbert over het volgende:

De halte Oldebertweg / Bousemalaan in Tolbert is vervallen omdat deze halte (als ook de halte Industriepark) erg weinig gebruikt werd. Met de besparingen die hiermee gemoeid zijn, is de frequentie op het traject Leek - Groningen verhoogd naar 6 bussen per uur in de spits. Hiermee worden de voorheen bestaande capaciteitsproblemen opgelost. Maar de wijk de Linde en een deel van het noorden van Leek heeft nu geen openbaar vervoer meer binnen redelijke loopafstand. Bovendien is het lopen naar de halte Midwolderweg via de Hoofdweg gevaarlijk bij gebrek aan een voetpad.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat de halte weer in gebruik genomen gaat worden.
Bezwaar hiertegen kan uiteraard worden ingediend. Wij hopen met deze handtekeningen actie, de halte weer in gebruik te krijgen.

Het enquete formulier is via deze link te downloaden

Geachte leden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert. De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 17 maart 2013 om 19.30 uur in

De Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert.

We nodigen u en geïnteresseerde niet - leden van harte uit om mee te praten over de dorpsbelangen en de leefbaarheid van Tolbert.

BIJZONDERE AANDACHT NA AFLOOP VAN DE VERGADERING, NL.:(aanvang ca. 20.45 uur)

Presentatie over CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap):
Spreekster zal zijn wethouder Mevr. Tanja Haseloop-Amsing van de Gemeente Leek.

CPO houdt in dat een groep particulieren georganiseerd in een vereniging of stichting, in eigen beheer met zelf gekozen partners zonder winstoogmerk een woningbouwproject van een minimaal aantal woningen voor zichzelf ontwikkelt en realiseert.
Na afloop kunt u eventueel vragen stellen over dit onderwerp.

Om de kosten te drukken ontvangt u geen agenda, notulen vorige vergadering en jaarverslag meer. Deze zijn vanaf 4 weken voor de vergadering te downloaden van onze website: www.oldebert.nl 
De stukken zitten ingepakt in een zip bestand, maar voor degene die dat wenst zijn ze ook afzonderlijk te downloaden. Onder menu downloads.

De jaarrekening 2013 en de begroting 2014 zullen tijdens de algemene ledenvergadering worden gepresenteerd.


Het bestuur is nog op zoek naar bestuursleden!!!

Heeft u belangstelling om toe te treden tot het bestuur of wilt u meer informatie over de inhoud van deze bestuursfunctie, dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel ons op 0594-514611 (secretaris Bonne de Boer)

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens bij de algemene ledenvergadering.
Het bestuur van Oldebert,
vereniging van dorpsbelangen Tolbert
p/a Dokter Mansholtweg 16,
9356 BH Tolbert.
Informatie: www.oldebert.nl
Reactie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.