Verslag van bezoek college B&W aan Tolbert op 15 mei 2019

Op woensdag 15 mei j.l. brachten het college van B&W, leefbaarheidsadviseur en dorpencontactfunctionaris een bezoek aan Tolbert in het kader van de dorpenronde. In de CazemierBoerderij stelden ze zich aan de ca. 50 aanwezigen voor en andersom presenteerde Tolbert zich op z’n best. Toespraken van Louwe Mulder (over Tolbert) en Greet Atsma (over de CazemierBoerderij) werden vooraf […]