Erepenning

LogoOB2

Oldebert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen.

Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken.

Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar die moeten dan opnieuw aangemeld worden. Dit laatste omdat, na het werk van de selectiecommissie, alle informatie wordt vernietigd.

Hieronder volgt een samenvatting van degene welke de Tolberter erepenning heeft verdiend.

Klik op de naam van degene waar u de samenvatting van wilt lezen.

Haar verdiensten zijn met name de oprichting en het op de kaart zetten van de Stichting Oudheidkamer Fredewalda. Verder is zij vele jaren voorzitter geweest van de vrouwen van nu en als er iets moest gebeuren in het dorp Tolbert deed men nooit vergeefs een beroep op Greet Atsma.

Mede oprichter HJC Manege Tolbert.

Unieke ideeën met de HJC Manege en de Postwagen om Tolbert op de kaart te zetten.

Promotor verschillende activiteiten in Tolbert.

In 2007 heeft Stichting Volksvermaken Tolbert een enorme prestatie geleverd het feest van “1025 jaar Tolbert”. Dit heeft de Tolberters door maanden lang samen te werken bij elkaar gebracht.

Het organiseren van o.a Nijjoarsveziede, Braderie Kerstmarkt en alle andere evenementen wat een dorp tot leven brengt.

Sinds zij in Tolbert woont is ze onafscheidelijk verbonden geweest met Tolbert. Gewoon doen en niet zeuren.

Zo is zij penningmeester geweest van het Groene Kruis.

Is ze lid geweest van de oudercommissie van de openbare lagere school in Tolbert. Is ze jarenlang presidente geweest van de Plattelandsvrouwen.

Is ze lid geweest van de kerkenraad van de hervormde gemeente Oldebert.

En maakt deel uit van het 4 mei comité. En daarnaast heeft zij Fredewalda de gelegenheid gegeven om de CazemierBoerderij te verwerven.

Hij vond het belangrijk dat er iets gebeurde in het dorp. Zo was hij in de jaren 70 voorzitter van voetbalvereniging Tolbert.

Initiatiefnemer en organisator van de bouw van de voetbalkantine.

In de 80 en 90 jaren bestuurslid Oldebert.

In deze periode was hij aanjager voor een groot Wijkonderzoek dat de betrokkenheid van de bewoners van Tolbert op de kaart moest zetten met name in de nieuwe wijken.

In 1994 was hij vanuit Oldebert initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting Oudheidkamer Fredewalda.

Van 1997 tot 2009 was hij voorzitter van Fredewalda.

Bij de activiteiten voor de race om de titel “het leukste dorp van Groningen“ speelt hij een prominente rol.

Organisator van allerlei acties en evenementen.

26 jaar lang als Sinterklaas bij de intocht van de goedheiligman.

Hij heeft zich veel ingespannen voor de voetbalvereniging VV Tolbert.

Bestuurslid handelsvereniging van Tolbert.

Organisator 1000 jaar Tolbert.

Hij heeft zich op diverse vlakken voor Tolbert ingezet en met name voor de CazemierBoerderij , het culturele hart van Tolbert.

Door de vasthoudendheid van Simon bij het aanvragen van subsidies bij overheden en allerlei fondsen is het mogelijk geworden om de CazemierBoerderij aan te schaffen.

Bestuurder van verschillende verenigingen zoals: Stichting Volksvermaken en het IJsbaan bestuur. En als zodanig op vrijwillige basis met groot materiaal ijsbaan gebruiksklaar maken, kerstbomen plaatsen, zand of houtsnippers aanbrengen en verwijderen.

Rederijkerskamer Vredewold bestaat dit jaar 115 jaar en heeft al die jaren Tolbert en omgeving vermaakt met toneelvoorstellingen.

Hij kwam in 1985 in Tolbert te wonen en werd lid van de Handels Verenging en werd voorzitter en liet de HV groeien van 12 naar 40 leden. In de 90 er jaren kwam mede door de activiteiten van de HV, Poiesz in Tolbert.

Hij heeft zich ingezet voor het behoud van Ons Dorpshuis en het Rijksmonument Hoofdstraat 27, de CazemierBoerderij.

Bestuurslid Stichting Oudheidkamer Fredewalda. Van hieruit is gezocht naar een plek voor de maquette van Tolbert en dat is geworden het rijksmonument Hoofdstraat 27.

Mede door zijn toedoen is Fredewalda en het Dorpshuis ondergebracht in de CazemierBoerderij.

Hij heeft liedjes gemaakt over Tolbert en is verhalen verteller voor de streek en dorp in het Westerkwartiers.

Mede organisator van de oudjaarsgroep om op ludieke wijze aandacht voor Tolbert te trekken.

Hij is een geboren Tolberter. Hoewel niet altijd zichtbaar, heeft hij zich op allerlei gebied verdienstelijk gemaakt. Zo is hij 40 jaar Zwarte Piet geweest en opgeklommen tot Hoofdpiet. En is de motor van het Sinterklaas gebeuren.

Hij is ook een goede verteller.

De Muziekvereniging Flexx Music Woldhoorn Tolbert heeft door elk jaar weer de kerst aubade op te voeren, bij vooral de ouderen van Tolbert, de erepenning gewonnen. Hiervoor doen zij op eerste kerstdag een ronde door Tolbert.

Hedde Wierenga heeft deze Erepenning verdiend vanwege het 40 jarige lid zijn van het bestuur van de Tolberter ijsbaanvereniging, waar van hij al vele jaren voorzitter is en nu nog steeds is.

Verder heeft de Tolberter zelfstandige ondernemer veel betekend voor de Tolberter Handelsvereniging. Met Hedde in het bestuur is de handelsvereniging weer op de kaart gezet en heeft hij daarmee Tolbert laten bloeien.

Ook is hij één van de drijvende krachten geweest bij de vele ludieke activiteiten van de Tolberter oudjaarsclub. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan het dorpshuisbestuur en vele andere zaken voor de Tolberter gemeenschap gedaan.

In januari 2020, 2022 en 2023 niet uitgereikt omdat niemand werd voorgedragen die aan de criteria voldeed.