Lidmaatschap

Als inwoner van Tolbert is het welzijn van ons dorp ook  uw zorg.

Door net als ruim 300 andere inwoners van Tolbert lid te worden van Oldebert, helpt u het welzijn in en om Tolbert  zo goed mogelijk te houden.

De contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar wanneer u een automatische machtiging afgeeft (hetgeen onze voorkeur heeft) en zonder machtiging € 11,- per jaar.

Het lidmaatschap bij Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert  wordt aangegaan voor een periode van een kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december

Wij hopen u als lid van Oldebert te mogen inschrijven.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van Oldebert

Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, ’t Kret 2a, 9356TE Tolbert

Ook kunt u onderstaand formulier invullen:

Beëindiging van het lidmaatschap dient, door middel van schriftelijke opzegging, te gebeuren voor 1 november van het lopende kalenderjaar.  U dient de opzegging van uw lidmaatschap te richten aan:

Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, ’t Kret 2a, 9356TE Tolbert

Opzeggingen per email is ook mogelijk en kunt u richten aan:  bestuur@oldebert.nl