Nieuws

LogoOB2

Keukentafelgesprekken

Oldebert start in oktober 2023 met de zogenaamde keukentafelgesprekkent.b.v. de te maken Dorpsvisie Tolbert. Verenigingen/stichtingen/scholen/buurtschappen/buurtverenigingen etc.uit Tolbert worden hiervoor uitgenodigd. Opgave bij: bestuur@oldebert.nl De volgende

LEES MEER »
aed

AED’s in Tolbert

Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de nu aanwezige AED’S in Tolbert. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een

LEES MEER »

Energiebesparing

Op de Nijjoarsveziede van 7 januari 2023 heeft Martin Weerd, Energiecoach in onze gemeente een presentatie gehouden over energiebesparing, zie de link naar Presentatie Energiebesparing

LEES MEER »

Nijjoarsveziede

Op zaterdag 7 januari 2023 is er weer een: Nijjoarsveziede Plaats: CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert Aanvang: 17.00 uur tot 19.00 uur met uitloop Het kan

LEES MEER »

Dorpsbudget Tolbert

Geachte leden van Oldebert, Sinds eind 2021 heeft Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert, van deGemeente Westerkwartier het Dorpsbudget in beheer gekregen. We verwijzen jullie voor

LEES MEER »

Gelukkig Nieuwjaar!

Namens het bestuur van Oldebert wensen we onze leden en uiteraard alle Tolberters een goed en gezond 2022 toe. We hopen dat we spoedig weer

LEES MEER »

Uitnodiging feestelijke receptie

Op 2 november 2021 bestaat Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert precies 100 jaar. Graag nodigen wij onze leden, Tolberter organisaties/verenigingen/stichtingen en overige belangstellenden uit voor

LEES MEER »

Gezondheidscentrum Tolbert

Huisarts J.A. Maring uit Tolbert en Fysiotherapie Oldenoert uit Leek zijn van plan om op de locatie aan de Oldebertweg 64 (hoek Feithsweg) een gezondheidscentrum

LEES MEER »

De Kerstboom Staat Er Weer

Wederom door medewerking van Grondverzetbedrijf W. Cazemier en Wander Schilders staat de kerstboom weer bij de kerk en branden de lampjes volop. Wij hopen dat

LEES MEER »

Persbericht Gemeente Westerkwartier

Gemeente vraagt reactie inwoners op conceptvoorstellen begraafplaatsenbeleid De gemeente Westerkwartier heeft voorstellen voor een nieuw begraafplaatsenbeleid opgesteld. Het gaat om concepten, die de gemeente wil

LEES MEER »

Wandelen Door Tolbert

Bij een wandeling van één van onze bestuursleden waren er een paar opmerkelijke situaties die opvielen. Bij een aantal trottoirs stonden verkeersborden en lantaarnpalen midden

LEES MEER »

Muziekkorps te Tolbert

In het boek “Het Oalderliek Dörp” staat een verslag van de opening van de Tolbertervaart op 17 februari 1906 geschreven door Renze Boonstra (onderwijzer te

LEES MEER »

Ledenvergadering 2020

Helaas is het vanwege Corona niet mogelijk op fysieke wijze bij elkaar te komen om de Jaarvergadering te houden. Het bestuur heeft daarom besloten om

LEES MEER »
In Memoriam

In Memoriam

Ons bereikte het bericht dat Zweitse van der Wal op 11 september 2020 op 86 jarige leeftijd te Tolbert is overleden. Naast vele andere activiteiten

LEES MEER »
opening poiesz

Opening Nieuwe Poiesz Tolbert

Speech opening nieuwe Poiesz Tolbert Geachte aanwezigen, fijn dat u bij dit belangrijke moment wilt zijn, want we gaan officieel de openingshandeling verrichten van deze

LEES MEER »

Uitstel Jaarvergadering

Beste Oldebert leden, Helaas moeten we ook de verplaatste Jaarvergadering naar 11 mei a.s. uitstellen. Op dit moment is het bestuur van mening dat op

LEES MEER »

Uitstel Jaarvergadering

Geachte leden van Oldebert,  Aangezien we ons aller gezondheid het meest belangrijk vinden en we de richtlijnen van het RIVM hierover raadplegen en opvolgen, stellen

LEES MEER »

Agenda Jaarvergadering 23 Maart 2020

Aanvang vergadering: 19.30 in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert Opening (Bonne de Boer) Ingekomen stukken (Fokke Dijkstra) Vaststellen agenda Mededelingen / Ledenwerving Bestuursverkiezing. Volgens rooster

LEES MEER »

Tolberter Erepenning 2020

Begin volgend jaar reikt Oldebert, Vereniging van dorpsbelangen Tolbert, de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar

LEES MEER »