Dorpsvisie

LogoOB2

Tolbert aan de slag met maken van een nieuwe Dorpsvisie

Vindt u de leefbaarheid van Tolbert ook van groot belang, dan kunt u als inwoner, organisatie, school in Tolbert mee denken en praten over de nieuwe Dorpsvisie, de vorige versie van de Dorpsvisie is van geruime tijd geleden. Deze versie genaamd Toekomstvisie kunt u inzien op onze website.

Wat houdt een dorpsvisie in?

Een dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, dat aangeeft wat er leeft in het dorp, en waarmee de dorpsbelangenorganisatie zich bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid in de ruimste zin van het woord.

Alle wensen, suggesties en ideeën vanuit de dorpsbewoners, dorpsorganisaties, scholen en de gemeente Westerkwartier, worden door middel van het houden van “keukentafelgesprekken” geïnventariseerd en daarna vertaald in de Dorpsvisie.

Hierbij hoort ook een praktisch plan van aanpak. Ook wordt er een bewonersavond georganiseerd. Alle bijeenkomsten zullen worden gehouden in de CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 Tolbert, in de periode september 2023 – juni 2024. De uitnodigingen voor de “keukentafelgesprekken” zullen medio juni 2023 worden verzonden.

De volgende data zijn gepland voor de keukentafelgesprekken:

  • maandag 9 oktober 2023
  • dinsdag 17 oktober 2023
  • woensdag 8 november 2023
  • donderdag 23 november 2023

 

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert

Wil u meedoen met de “keukentafelgesprekken” dan kunt u zich nu al aanmelden via bestuur@oldebert.nl