Dorpsvisie

LogoOB2

Tolbert aan de slag met maken van een nieuwe Dorpsvisie

Vindt u de leefbaarheid van Tolbert ook van groot belang, dan kunt u als inwoner, organisatie, school in Tolbert mee denken en praten over de nieuwe Dorpsvisie, de vorige versie van de Dorpsvisie is van geruime tijd geleden. Deze versie genaamd Toekomstvisie kunt u inzien op onze website.

Wat houdt een dorpsvisie in?

Een dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, dat aangeeft wat er leeft in het dorp, en waarmee de dorpsbelangenorganisatie zich bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid in de ruimste zin van het woord.

Alle wensen, suggesties en ideeën vanuit de dorpsbewoners, dorpsorganisaties, scholen en de gemeente Westerkwartier, worden door middel van het houden van “keukentafelgesprekken” geïnventariseerd en daarna vertaald in de Dorpsvisie.

De definitieve Dorpsvisie van Tolbert 2024 -2034 wordt aangeboden aan B&W en de Gemeenteraad van de Gemeente Westerkwartier.

Datum: 24 september 2024.
Locatie: CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert
Aanvang: 16.30 uur

Het is een informele en feestelijke bijeenkomst. 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.