Dorpsvisie

LogoOB2

Tolbert aan de slag met maken van een nieuwe Dorpsvisie

Vindt u de leefbaarheid van Tolbert ook van groot belang, dan kunt u als inwoner, organisatie, school in Tolbert mee denken en praten over de nieuwe Dorpsvisie, de vorige versie van de Dorpsvisie is van geruime tijd geleden. Deze versie genaamd Toekomstvisie kunt u inzien op onze website.

Wat houdt een dorpsvisie in?

Een dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, dat aangeeft wat er leeft in het dorp, en waarmee de dorpsbelangenorganisatie zich bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid in de ruimste zin van het woord.

Alle wensen, suggesties en ideeën vanuit de dorpsbewoners, dorpsorganisaties, scholen en de gemeente Westerkwartier, worden door middel van het houden van “keukentafelgesprekken” geïnventariseerd en daarna vertaald in de Dorpsvisie.

Bewonersavond

Op woensdag 1 mei 2024 om 19.30 uur is er een bewonersavond in Dorpshuis CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 Tolbert.

Tijdens de bewonersavond wordt de opgestelde concept-Dorpsvisie voor Tolbert gepresenteerd. Deze is onder andere opgesteld met behulp van de informatie uit de “keukentafelgesprekken” die zijn gehouden. Uiteraard kunnen de aanwezigen tijdens deze avond reageren op de Dorpsvisie. De uiteindelijke Dorpsvisie wordt in het najaar van 2024 aangeboden aan de gemeente Westerkwartier.

Als u aanwezig wilt zijn op deze avond dan graag aanmelden via bestuur@oldebert.nl

Maximum aantal is 100 personen.
Aanmelding op volgorde van binnenkomst en vol = vol.

Na een presentatie en toelichting van de Dorpsvisie, gaan we aan de hand van drie vragen in discussie met elkaar:

  1. Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan zorg, onderwijs, verenigingsleven en Dorpshuis CazemierBoerderij.
  2. Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de verkeersveiligheid, recreatie en groen van het dorp?
  3. Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp?Denk dan aan wonen, inrichting van uw straat, mobiliteit, energie, voorzieningen.

Wensen, suggesties en ideeën

Voor de nieuwe dorpsvisie wil  Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, graag wensen, suggesties en ideeën vanuit jeugdige dorpsbewoners van Tolbert ontvangen om dit vervolgens te gaan verwerken in de Dorpsvisie.

Voor het leveren van input door jeugdige dorpsbewoners stellen wij een bijdrage beschikbaar.

Lijkt het je leuk om input te leveren neem dan contact met ons op via bestuur@oldebert.nl.