Afronding Inrichting Parkeerterrein en Omgeving Nieuwe Poiesz!

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

De aanwonenden(vertegenwoordigd door Meindert Bouma) rondom de nieuwe
Poiesz en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert(Bonne de Boer) zijn
in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de Gemeente Westerkwartier.

Daarin zijn de volgende onderdelen van de inrichting besproken:

 • er komt definitief geen trottoir langs de parkeerplaatsen(Hoofdstraat)
 • de Hoofdstraat wordt niet versmalt om hard rijdend verkeer tegen te gaan, maar wel wordt gekeken naar striping en tekst “30 km” op de rijbaan nabij woningen Liewes en Bouma, om zo het verkeer te attenderen op de 30 km.
 • helaas kunnen er op een 30 km weg geen zebra’s komen(verordening)
 • tussen Hoofdstraat en parkeerplaatsen komt een plantstrook(onderhoudsarm) en daarlangs een beukenhaag, om koplamplicht te dempen voor aanwonenden
 • bij voorkeur komen 3 vlaggenmasten/banners in het midden van het terrein
 • glasbak(ondergronds) blijft op de huidige plaats nabij Leuringslaan-zijde
 • mogelijk verwijdering van reclamebord nabij woning Bouma
 • er komen geen leilindes, maar op een aantal plaatsen lindebomen(dit i.v.m. het onderhoud aan leilindes)
 • op alle hoeken komen Gleditsia bomen, voorkeur Gemeente
 • plaats winkelwagens en fietsenrek worden nog nader bepaald/uitgewerkt
  maar het lijkt er op dat die aan de noordzijde van de winkel komen.
 • de visboer staat al op zijn definitieve plaats, maar de vergunningen moeten nog rond gemaakt worden en hij komt allen op de vrijdag
 • de kaasboer komt vooralsnog niet terug, blijft op De Tip in Leek, dit mede i.v.m. afwezigheid van krachtstroom (er volgen nog gesprekken hierover)
 • bestemmingsplan wijzigingen lopen en procedures volgen
 • Meindert Bouma en Bonne de Boer spreken nog nader met de directie van Poiesz over een aantal zaken

 

Tot zover de plannen, waarbij de definitieve beslissingen nog worden genomen, dan houden we jullie hiervan op de hoogte.

Poiesz parkeerplaats