Benaming Anne Heerke Plein Afgewezen

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

De gemeente Westerkwartier heeft bij monde van het college van B&W in 2021 een straatnaamcommissie benoemd. In deze commissie hebben vier mensen uit de regio en twee ambtenaren zitting. Zij hebben de opdracht om een advies over benaming van straten en pleinen e.a. te formuleren voor het college van B&W.

De commissie krijgt het verzoek om advies uit te brengen vanuit de gemeente, van organisaties of particulieren.

Om zorgvuldig, maar vooral ook eenduidig tot een advies te komen heeft de commissie zich gebogen over richtlijnen en criteria. De commissie heeft zich hierover breed georiënteerd, zowel regionaal als landelijk. Zie bijlage voor de vastgestelde richtlijnen.

De commissie begrijpt het initiatief van bewoners van Tolbert om de heer Anne Heerke Lourens vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en initiatieven, te eren met een vernoemd plein. De commissie is voor het vernoemen van het plein bij de Poiez supermarkt in Tolbert in het Anne Heerke plein niet gekend, noch om advies gevraagd.

De commissie had volgens haar criteria en richtlijnen in 2022 een negatief advies uitgebracht. Niet om de persoon, maar vanwege het niet voldoen aan de criteria. De commissie wil in haar advies met één maat meten. Hierin past geen uitzondering om precedentwerking te voorkomen. Dit zou immers betekenen dat iedereen zelf ergens een bordje kan neerhangen, zonder zich aan de richtlijnen te houden.

Voor het toekennen van straatnamen e.a. komen mensen pas vijf jaar na overlijden in aanmerking. Voor politiek bestuurders geldt de termijn van twee jaar. Daarnaast is een uitgebreid antecedentenonderzoek een voorwaarde.

Dit criterium is met zorg gekozen om voldoende tijd te nemen bij de voorbereiding en niet binnen te korte tijd met onvoorziene consequenties te worden geconfronteerd, die niet of heel moeilijk hersteld kunnen worden. Dit criterium is door de commissie eerder gebruikt om een verzoek af te wijzen en zou in deze consequent adviseren.