BuurtAED-actie in Tolbert groot succes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aan de Bolster in Tolbert hangt binnenkort een AED in de straat. De buren hielden samen een inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes, de buurt haalde binnen drie weken voldoende geld op om de AED met bijpassende buitenkast te kopen. Ook de vereniging dorpsbelangen Tolbert heeft aan dit initiatief een geldelijke bijdrage geleverd.

Initiatiefneemster van de actie Mendy Hulshoff (Verpleegkundig Specialist en docent aan de Academie voor Verpleegkunde): “Ik zie om me heen dat ons deel van de wijk aan het vergrijzen is. Ik vroeg me af waar in mijn directe omgeving een AED voor handen was. Immers, door de vergrijzing is de kans dat iemand een AED nodig heeft alleen maar groter aan het worden. Helaas was er in ons deel van de wijk niet een AED beschikbaar die binnen een paar minuten ingezet kon worden. Op mijn onderzoek naar de aanschaf van een AED stuitte ik op een manier om deze aan te schaffen middels crowd-funding. Binnen drie weken is het ons gelukt om het benodigde bedrag op tafel te krijgen.”

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en staan aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.

Lees meer en kijk wat jij kunt doen op www.buurtaed.nl