De buurthuiskamer in de CazemierBoerderij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vrijdag, 28 oktober is in de CazemierBoerderij de buurthuiskamer begonnen. Een nieuwe activiteit die bedoeld is om elkaar in een leuke omgeving te ontmoeten.

Het was vooraf spannend: zouden er mensen op af komen? De eerste ervaringen zijn positief.

Naast het elkaar ontmoeten tijdens een goed gesprek en een bakkie koffie speelt men ook allerlei spelletjes: rummikub, sjoelen, mens erger je niet, e.d.. en niet te vergeten, er wordt ook geklaverjast.

Na een twee-wekelijkse frequentie is vanaf januari de buurthuiskamer elke vrijdag open van 10.00 tot 12.00 uur. Er is een mooie club vrijwilligers die de als gastheer en gastvouw optreden.

U bent van harte welkom in de CazemierBoerderij!

De toegang is gratis. Voor de koffie of thee mag u een vrije gift geven.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Bé Bosman, 06 5157 85 71